Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
42 / 05.11.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 683 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 684 Asia/2

V 14.11.2018, Itä-Pasilan Asemamiehenkatu 3:n asemakaavan muuttaminen (nro 12391) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 685 Asia/3

V 14.11.2018, Herttoniemen Puusepänkadun kortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12366) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 686 Asia/4

V 14.11.2018, Päiväkoti Malminkartanoa ja nuorisotalo Malminkartanoa koskevan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 687 Asia/5

Työterveysliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 25.9.2017


§ 688 Asia/6

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite lähipyöräilyn turvallisuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 689 Asia/7

Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite kouluruokailun reseptien julkaisemisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 690 Asia/8

Virkojen lakkauttaminen toimialoilta ja kaupunginkansliasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 691 Asia/9

Tonttien varaaminen asuntohankkeita varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 692 Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04