Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
36 / 24.09.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 604 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 605 Asia/2

V 10.10.2018, Munkkiniemen Muusanpolku 1 asemakaavan muuttaminen (nro 12467) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 606 Asia/3

V 10.10.2018, Alppiharjun Harjuportin (Hämeentie 62 ja 64) asemakaavan muuttaminen (nro 12460) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 607 Asia/4

V 10.10.2018, Vartiokylän Liikkalankuja 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12472) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 608 Asia/5

V 10.10.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen asuntotonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuosina 2020 ja 2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 609 Asia/6

V 10.10.2018, Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kymppi -nimisen yhtiön osakekannan myyminen ja Kaupunkiympäristötalon tilojen vuokraaminen kaupungin käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Kaupunkiympäristötalon esite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 610 Asia/7

V 10.10.2018, Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 asemakaavan muuttaminen (nro 12463) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 611 Asia/8

Kaupunginhallituksen aamukoulukokoukset kevätkaudella 2019 (pdf) (html)


§ 612 Asia/9

Lainan myöntäminen Kaarelan Ratsutalli Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 613 Asia/10

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston virkamatka Hampuriin 3.–5.10.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 614 Asia/11

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koulupsykologien ja -kuraattorien käyttöoikeuksista Wilmaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 615 Asia/12

Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen 2018 - 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 616 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04