Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
33 / 10.09.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 523 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 524 Asia/2

V 26.9.2018, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ja valtuutettu Mia Nygårdin aloitteet muovin käytön vähentämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 525 Asia/3

V 26.9.2018, Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite maksuttomista opiskelun välineistä toisen asteen opiskelijoille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 526 Asia/4

V 26.9.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän valtuustoaloite julkisten tilojen turvallisuuden lisäämiseksi ja seksuaalisen häirinnän estämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Vastine 6.8.2018, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL


§ 527 Asia/5

V 26.9.2018, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite Helsingin kaupungin työterveyskyselyn raportoinnin laajentamiseksi johtamistyön osalta (pdf) (html)

Liite 1

Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite


§ 528 Asia/6

V 26.9.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite kaupungin tilojen ja alueiden vuokraamisen eettisisistä ohjeista (pdf) (html)


§ 529 Asia/7

V 26.9.2018, Valtuutettu Said Ahmed Suldaanin aloite selko- ja monikielisyydestä kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa (pdf) (html)


§ 530 Asia/8

V 26.9.2018, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite aktiivimallin piiriin joutuneiden työttömien aseman parantamisesta (pdf) (html)


§ 531 Asia/9

V 26.9.2018, Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kouluilla ja niiden välittömässä läheisyydessä pidettäviin rasistisiin mielenosoituksiin puuttumisesta (pdf) (html)


§ 532 Asia/10

V 26.9.2018, Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite kaupungin tilojen vuokraamisen kieltämiseksi rasistisille yhteisöille (pdf) (html)

Liite 1


§ 533 Asia/11

V 26.9.2018, Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran aloite Sibeliuspuiston yleisilmeestä ja palveluista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 534 Asia/12

V 26.9.2018, Valtuutettu Tuula Haataisen aloite Laajasalon asukastalo Ylistalon säilyttämiseksi asukaskäytössä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 535 Asia/13

V 26.9.2019, Valtuutettu Terhi Peltokorven aloite kimppakyytisovelluksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 536 Asia/14

V 26.9.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite Suvilahden ja teurastamon yhdistävän Festarikujan rakentamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 537 Asia/15

V 26.9.2018, Valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloite valaistuksesta Lauttasaarentien ostoskeskuksen kohdalla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 538 Asia/16

V 26.9.2018, Valtuutettu Ulla-Marja Urhon aloite jalankulkuvaloista Lauttasaarentielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 539 Asia/17

V 26.9.2018, Valtuutettu Kaisa Hernbergin aloite sisäilman laatua parantavasta ilmanvaihdosta kouluihin ja päiväkoteihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 540 Asia/18

V 26.9.2018, Valtuutettu Mika Ebelingin aloite Östersundomin siirtämisestä HSL:n B-vyöhykkeeseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 541 Asia/19

V 26.9.2018, Valtuutettu Mari Rantasen aloite Malmin keskusta-alueen houkuttelevuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 542 Asia/20

V 26.9.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite Puistolan aseman viihtyisyyden lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 543 Asia/21

V 26.9.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja metrojunan kuljettajien työoloista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 544 Asia/22

V 26.9.2018, Valtuutettu Mia Nygårdin aloite tekojääradan rakentamiseksi Lauttasaaren liikuntapuistoon (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 545 Asia/23

V 26.9.2018, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 546 Asia/24

V 26.9.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite tilojen avaamisesta vuorotyötä tekevien yksinhuoltajien lasten iltakerhoille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 547 Asia/25

V 26.9.2018, Valtuutettujen Eveliina Heinäluoman, Kauko Koskisen ja Sinikka Vepsän aloitteet juoksuportaiden rakentamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 548 Asia/26

V 26.9.2018, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite maauimalapohjaisen uimahallin toteuttamiseksi Puistolan Suuntimopuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 549 Asia/27

V 26.9.2018, Valtuutettu Aleksi Niskasen aloite koulukuraattorien ja koulupsykologien lisäämiseksi esiopetuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Aloite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 550 Asia/28

V 26.9.2019, Valtuutettu Pilvi Torstin aloite lähikouluperiaatteen käyttöönotosta päiväkotipaikkapäätöksissä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 551 Asia/29

V 26.9.2018, Valtuutettu Tapio Klemetin aloite hiihtokauden pidentämiseksi Paloheinässä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 552 Asia/30

V 26.9.2018, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite graffiti- ja muraalitaiteen saamiseksi Herttoniemen ja Siilitien väliseen meluvalliin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 553 Asia/31

V 26.9.2018, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite psykososiaalisen tuen vahvistamisesta elämän loppuvaiheen hoidossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 554 Asia/32

V 26.9.2018, Valtuutettu Kati Juvan aloite valvotuista huumeidenkäyttötiloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 555 Asia/33

V 26.9.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite Heikki Hurstin ruoka-aputyön jatkumisen turvaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 556 Asia/34

V 26.9.2018, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite matalan kynnyksen mielenterveysavun lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 557 Asia/35

V 26.9.2018, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapausoppaasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 558 Asia/36

V 26.9.2018, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveydenhuollon ja psykiatrisen avohoidon lyhytterapioista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 559 Asia/37

V 26.9.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 560 Asia/38

Kaupungin edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilötapaamiseen Helsingissä 21. - 22.11.2018 (pdf) (html)


§ 561 Asia/39

Yksikön päällikön viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 562 Asia/40

Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneet ja viihde-elektroniikka (pdf) (html)

Liite 1

Vaatimus, 6.7.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 563 Asia/41

Hankintaoikaisuvaatimus ja päätöksen korjaaminen, rakennuspiirustusten kopiointi ja tulostus (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus hankintajohtajan päätökseen 13.6.2018 § 33, 27.6.2018

Liite 2

Vastaus selvityspyyntöön 9.7.2018, Grano Oy

Liite 3

Lausuma hankintaoikaisuasiassa, Grano Oy

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 564 Asia/42

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 565 Asia/43

Selvitys Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 566 Asia/44

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 567 Asia/45

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 568 Asia/46

Kaupunginvaltuuston 29.8.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 569 Asia/47

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04