Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
32 / 27.08.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 508 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 509 Asia/2

V 12.9.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen eräille kiinteistöille (Munkkiniemi, tontti 30120/9, Toukola, tontti 23918/2, Katajanokka, Satamakatu, maanalainen määräala) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 510 Asia/3

V 12.9.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen Kuninkaantammen Etelärinteen asemakaava-alueelle nro 12166 (Kaarela, Kuninkaantammi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 511 Asia/4

V 12.9.2018, Mäkelänrinteen urheilukampuksen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12490) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 512 Asia/5

V 12.9.2018, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 513 Asia/6

V 12.9.2018, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 514 Asia/7

V 12.9.2018, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 515 Asia/8

Digitalisaatiotoimikunnan esittelytehtävän siirtäminen tietohallintojohtajalle sekä läsnäolo- ja puheoikeutetut toimikunnan kokouksissa (pdf) (html)


§ 516 Asia/9

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 517 Asia/10

Yhtiön perustaminen Länsisataman Hernesaaren jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Jätehuoltoselvitys Hernesaari 18.12.2013

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 518 Asia/11

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta, vesi- ja jätehuollon investointistrategioista ja -ohjelmista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


§ 519 Asia/12

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2019-2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 520 Asia/13

Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 521 Asia/14

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle valtioneuvoston asetuksiksi lukiokoulutuksesta sekä eräiden lukiokoulutusta koskevien asetusten muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 522 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04