Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
31 / 20.08.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 493 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 494 Asia/2

V 29.8.2018, Veräjämäen Maaherrantien ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12440) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 495 Asia/3

V 29.8.2018, Töölön sairaalan (Töölönkatu 40) asemakaavan muuttaminen (nro 12491) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 496 Asia/4

V 29.8.2018, Jakomäen sydämen (Huokotien eteläpuoli) asemakaavan muuttaminen (nro 12495) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 497 Asia/5

V 29.8.2018, Jakomäen sydän -palvelurakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 498 Asia/6

HKL:n tarjoutuminen Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi (pdf) (html)


§ 499 Asia/7

Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 500 Ärende/8

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2019–2021 (pdf) (html)

Bilaga 1§ 500 Asia/8

Lausunto Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 501 Asia/9

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle valtioneuvoston asetuksiksi lukiokoulutuksesta sekä eräiden lukiokoulutusta koskevien asetusten muuttamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 502 Asia/10

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 503 Asia/11

Tasa-arvotoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 504 Asia/12

Kaksikielisyystoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 505 Asia/13

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 506 Asia/14

Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi liittyen Konalan alueen nuorisotiloihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 507 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04