Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
30 / 13.08.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 483 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 484 Asia/2

V 29.8.2018, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1§ 484 Ärende/2

F 29.8.2018, Val av ledamot i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion (pdf) (html)

Bilaga 1§ 485 Asia/3

V 29.8.2018, Osto-oikeuden lisääminen Kiinteistö Oy Helsingin Kalasataman Kympille vuokratun liike- ja toimistorakennustontin vuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 10591/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 486 Asia/4

Osto-oikeuden lisääminen KOY Base Helsingille vuokratun hotellitontin vuokrasopimukseen (Ruskeasuo, tontti 16748/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 487 Asia/5

Alueen varaaminen asuntohankkeen kehittämistä ja toteuttamista varten (Haaga, ohjeellinen kaavatontti 29139/10) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 488 Asia/7

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta hiilen energiakäytön kieltämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 489 Asia/8

Valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponsi liittyen Konalan alueen nuorisotiloihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 490 Asia/9

Avoimuusperiaate ja tietosuoja kaupungin johdon tapaamisissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 491 Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 492 Asia/6

Sophie Mannerheimin koulun tilapäisiä opetustiloja koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04