Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
28 / 06.08.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 469 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 470 Asia/2

V 29.8.2018, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 471 Asia/3

V 29.8.2018, Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (nro 12162) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 472 Asia/4

Hankintaoikaisuvaatimuksen tutkimatta jättäminen, markkinointiviestintäpalveluiden puitejärjestely (pdf) (html)

Liite 1

Saate 6.6.2018, hankintaoikaisuvaatimus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 473 Asia/5

Tietosuojatyöryhmän loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 474 Asia/6

Luvan myöntäminen alueen vuokraamiseksi Lindgre'n Venetelakka Oy:lle (Etu-Töölö, Ourit ja Hietaniemenkari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ourit_maaperän pilaantuneisuustutkimusraportti_FCG_versio 2_21042017.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 475 Asia/7

Tasa-arvotoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 476 Asia/8

Kaksikielisyystoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 477 Asia/9

Avoimuusperiaate ja tietosuoja kaupungin johdon tapaamisissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 478 Asia/10

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 479 Asia/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04