Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
27 / 25.06.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 29.8.2018, Hakaniemen hotellin asemakaavan muuttaminen (nro 12478) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/2

V 29.8.2018, Hakaniemen hotellin asemakaavan muuttaminen (nro 12478) (pdf) (html)


Asia/3

V 29.8.2018, Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (nro 12162) (pdf) (html)


Asia/3

V 29.8.2018, Sörnäistentunnelin asemakaavan muuttaminen (nro 12162) (pdf) (html)


Asia/4

Avoimuusperiaate ja tietosuoja kaupungin johdon tapaamisissa (pdf) (html)


Asia/4

Avoimuusperiaate ja tietosuoja kaupungin johdon tapaamisissa (pdf) (html)


Asia/5

Kaupunginhallituksen toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa asioissa (pdf) (html)


Asia/6

Henkilöstöjohtajan irtisanoutuminen ja viran täyttömenettelyn aloittaminen (pdf) (html)

Liite 1

Ilmoitus irtisanoutumisesta


Asia/7

Ratakuorma-autojen hankinnan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Ratakuorma-autojen hankinnan hankesuunnitelma (pdf) (html)


Asia/8

Päätösvallan siirtäminen asukasosallisuuden pienavustuksissa (pdf) (html)


Asia/9

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle Kalasataman ja Kuninkaankolmion esirakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/10

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet (pdf) (html)


Asia/10

Kaupungin tilojen asukaskäytön periaatteet (pdf) (html)


Asia/11

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/11

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta (pdf) (html)


Asia/12

Keski-Pasilan tornialueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun arviointiryhmän täydentäminen (pdf) (html)


Asia/12

Keski-Pasilan tornialueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun arviointiryhmän täydentäminen (pdf) (html)


Asia/13

Alueen varaaminen monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


Asia/13

Alueen varaaminen monitoimihallin suunnittelua varten Pirkkolan liikuntapuistoon (pdf) (html)


Asia/14

Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelmasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/14

Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelmasta (pdf) (html)


Asia/15

Kaupunginvaltuuston 20.6.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04