Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
25 / 11.06.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 20.6.2018, Jätkäsaaren alueen (Panamanranta) asemakaavan muutos nro 12447 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Osa päätöshistoriaa

Liite 5


Asia/2

V 20.6.2018, Jätkäsaaren alueen (Panamanranta) asemakaavan muutos nro 12447 (pdf) (html)


Asia/3

V 20.6.2018, Kluuvin Wuorion talon (Unioninkatu 30) asemakaavan muutos nro 12376 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/3

V 20.6.2018, Kluuvin Wuorion talon (Unioninkatu 30) asemakaavan muutos nro 12376 (pdf) (html)


Asia/4

V 20.6.2018, Kaupunginhallituksen varajäsenten valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 28.5.2018

Liite 2

Eronpyyntö 29.5.2018


Asia/5

V 20.6.2018, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)


Asia/6

V 20.6.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 21.5.2018


Asia/7

V 20.6.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1


Asia/8

Kaupunginvaltuuston 30.5.2018 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Oulunkylässä sijaitsevien veteraaniasuntojen hallinnan siirtäminen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa (pdf) (html)


Asia/8

Kaupunginvaltuuston 30.5.2018 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Oulunkylässä sijaitsevien veteraaniasuntojen hallinnan siirtäminen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa (pdf) (html)


Asia/9

Viestintäjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo


Asia/10

Valvontainsinöörin viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


Asia/11

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

Startup-keskittymä Maria 01 rakennuksen 3 peruskorjausta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Maria startup rakennus 3, tarveselvitys ja hankesuunnitelma


Asia/12

Startup-keskittymä Maria 01 rakennuksen 3 peruskorjausta koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)


Asia/13

Kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Asia/13

Kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelma (pdf) (html)


Asia/14

Lausunto Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13


Asia/15

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2018 (pdf) (html)


Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04