Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
22 / 28.05.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 369 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 370 Asia/14

Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 371 Asia/2

V 13.6.2018, Vuosaaren Aromikujan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12458) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Asia/3

V 13.6.2018, Kaarelan Puustellintie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12474) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 373 Asia/4

V 13.6.2018, Kalasataman raitioteiden yleissuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374 Asia/5

V 13.6.2018, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 375 Asia/6

V 13.6.2018, Valtuutettu Mai Kivelän aloite kaupungin ateriatarjonnan muuttamisesta kasvispainotteisemmaksi (pdf) (html)


§ 376 Asia/7

V 13.6.2018, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)


§ 377 Asia/8

V 13.6.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 378 Asia/9

V 13.6.2018, Osallisuusrahaston perustaminen ja lähiörahaston talousarviokohdan käyttö (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 379 Asia/10

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Ansioituneet kansalaiset 2018


§ 380 Asia/11

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle projektialueiden puistojen ja liikunta-alueiden rakentamista varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 381 Asia/12

Lisäpääomasuorituksen tekeminen Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1


§ 382 Asia/13

Hankintaoikaisuvaatimus, kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 20.4.2018

Liite 2

vastine hgin kaupunki - 03

Liite 3

VL Lausunto koskien kodinkoneiden ja vii

Liite 4

VL kodinkoneiden ja viihdeelektroniikan

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 383 Asia/15

Asuntokortteleiden varaaminen laatu- ja hintakilpailua varten (Laajasalo, Kruunuvuorenranta korttelit 49288 ja 49289) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 384 Asia/16

Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2021 taloussuunnitelman raami ja laatimisohjeet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 385 Asia/17

Laakson yhteissairaalan hankesuunnittelua koskeva sopimus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 386 Asia/18

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04