Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
19 / 07.05.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 273 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 274 Asia/32

Turvapaikanhakijoiden ja paperittomien henkilöiden palvelutarpeita koordinoivan työryhmän selvitys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Asia/2

V 15.5.2018, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien yhteinen lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta (pdf) (html)


§ 276 Asia/3

V 16.5.2018, Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttaminen (nro 12452, Svinhufvudintie 1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Asia/4

V 16.5.2018, Ruoholahden Tanssin talon asemakaavan muuttaminen (nro 12492) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Asia/5

V 16.5.2018, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 279 Asia/6

V 16.5.2018, Kaupunginhallituksen jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 25.4.2018


§ 280 Asia/7

V 16.5.2018, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö 18.4.2018


§ 281 Asia/8

V 16.5.2018, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 282 Asia/9

V 16.5.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asiakasmaksujen perinnästä kaupungin omana toimintana (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 283 Asia/13

V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 284 Asia/10

V 16.5.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite selvityksestä lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 285 Asia/11

V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 286 Asia/12

V 16.5.2018, Valtuutettu Katju Aron aloite seksuaalisen häirinnän estämisestä Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Asia/14

V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Asia/15

V 16.5.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Asia/16

V 16.5.2018, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 290 Asia/17

V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 291 Asia/18

V 16.5.2018, Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 292 Asia/19

V 16.5.2018, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton sosiaalityön kotouttamistoiminnan voimavaroista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Asia/20

V 16.5.2018, Valtuutettu Maria Ohisalon aloite lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoituksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 294 Asia/21

V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite neuvoloiden osallistumisesta lasten lukutaidon parantamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 295 Asia/22

V 16.5.2018, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 296 Asia/23

Lahjoitus Aalto-yliopistolle kaupunkitaloustieteen professuurin perustamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lahjoituspyyntö Helsinki


§ 297 Asia/24

Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 298 Asia/25

Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Asia/26

Kätilöopiston sairaalan vuokrasopimuksen ennenaikainen päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 300 Asia/27

Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen Kruunuvuoren Kiinteistöt Oy:n kanssa Kruunuvuoren asemakaavan 12330 liittyen (Laajasalo, Kruunuvuorenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Asia/28

Kestävän kaupunkiliikkumisen ohjelma (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 302 Asia/29

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta Hanasaaren B-voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

BAT-vertailu

Liite 6

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Asia/30

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamisesta mereen Helsingin ja Espoon välillä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Asia/31

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamiseksi mereen Kirkkonummen ja Helsingin välille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 10 k., JulkL 24.1 § 10 k)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 10 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Asia/33

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja koordinointi Helsingissä (pdf) (html)


§ 306 Asia/34

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite osoitemerkinnöistä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 307 Asia/35

Valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponsi palvelujen kustannusvaikuttavuuden mittareiden kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Asia/36

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi palveluiden hyvinvointivaikutusten seuraamisesta laadun ohella tuottavuustavoitteen toteuttamisessa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 309 Asia/37

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi matkailun aseman vahvistamisesta osana elinkeinopolitiikkaa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 310 Asia/38

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi edullisen vuokra-asuntotuotannon osuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 311 Asia/39

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi täydennysrakentamisen kannusteiden edelleen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 312 Asia/40

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi rakentamisen aloittamisen edellyttämän rakennuslupaprosessin tehostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Asia/41

Valtuutettu Petrus Pennasen toivomusponsi vähäpäästöisten ja luontoystävällisten ratkaisujen kehittämisestä energiantuotantoon (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Asia/42

Valtuutettu Atte Harjanteen toivomusponsi Helsingin kaupungin saamisesta edelläkävijäksi ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 315 Asia/43

Valtuutettu Jenni Pajusen toivomusponsi koskien sähkö- ja robottiautojen yleistymisen aiheuttamien muutoksien selvittämistä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Asia/44

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi ikäihmisten kohtuuhintaisesta ja esteettömästä asumisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Asia/45

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi ikäihmisten yhteisöllisten asumisratkaisujen kehittämisestä asumisstrategiseksi painopisteeksi (pdf) (html)

Liite 1

Karhuvaara Arja, toivomusponsi 1, Kvsto 17.5.2017 asia 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Asia/46

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi huomion kiinnittämisestä ikääntyvien asumiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Asia/47

Valtuutettu Matti Parpalan toivomusponsi Maria 0-1 -alueen kehittämisestä keskeiseksi hankkeeksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 320 Asia/48

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatuohjelman valmistelemisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Asia/49

Valtuutettu Jörn Donnerin toivomusponsi laaja-alaisen komitean asettamisesta visioimaan monimuotoista kulttuuri-ilmapiiriä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Asia/50

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi yksilöllisen lääkinnällisen kuntoutuksen lisäämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 323 Asia/51

Valtuutettu Matti Parpalan toivomusponsi paperittomien henkilöiden palvelujen raportoinnista sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi paperittomien tilannetta koskevan selvityksen käsittelystä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 324 Asia/52

Valtuutettu Maria Ohisalon toivomusponsi vaihtoehtoisten keinojen löytämiseksi leipäjonoille ruoan jakelussa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 325 Asia/53

Kaupunginvaltuuston 25.4.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 326 Asia/54

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04