Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
17 / 23.04.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 222 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 223 Asia/2

V 16.5.2018, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite asiakasmaksujen perinnästä kaupungin omana toimintana (pdf) (html)


§ 224 Asia/3

V 16.5.2018, Sinisen valtuustoryhmän ryhmäaloite Lenininpuiston nimeämiseksi uudelleen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 225 Asia/4

V 16.5.2018, Piraattipuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Olympiarannan puistossa sijaitsevien tilojen vapauttamiseksi tapahtumakäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 226 Asia/5

V 16.5.2018, Valtuutettu Elina Moision aloite lasten määrän ennakointimallin korjaamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 227 Asia/6

V 16.5.2018, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytysten varmistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 228 Asia/7

V 16.5.2018, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite selvityksestä lisävaihtoehdosta kasvihuonepäästöjen vähentämiseen (pdf) (html)


§ 229 Asia/8

V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin (pdf) (html)


§ 230 Asia/9

V 16.5.2018, Valtuutettu Katju Aron aloite seksuaalisen häirinnän estämisestä Helsingin kaupungin työpaikoilla ja palveluissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 231 Asia/10

V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite kivihiilestä luopumiseksi Salmisaaren voimalassa (pdf) (html)


§ 232 Asia/11

V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite valkoposkihanhien määrän ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 233 Asia/12

V 16.5.2018, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite raitin nimeämisestä kirjailija Alpo Ruuthin mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 234 Asia/13

V 16.5.2018, Valtuutettu Jussi Chydeniuksen aloite uusien frisbeegolfratojen rakentamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 235 Asia/14

V 16.5.2018, Valtuutettu Seija Muurisen aloite frisbeegolfrata Laajasaloon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 236 Asia/15

V 16.5.2018, Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite juoksuportaista Vuosaaren täyttömäelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/16

V 16.5.2018, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite roskakorien sijoittamisesta rantojen kävelyreiteille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 238 Asia/17

V 16.5.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä (pdf) (html)


§ 239 Asia/18

V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite diplomaattiajoneuvoille varattujen pysäköintiruutujen ottamisesta yleiseen käyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Asia/19

V 16.5.2018, Valtuutettu Sameli Sivosen aloite ympärivuotisesta kaupunkipyörätoiminnasta ja pyöräteiden talvikunnossapidosta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/20

V 16.5.2018, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 242 Asia/21

V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/22

V 16.5.2018, Valtuutettu Abdirahim Mohamedin aloite liikennevaloista Turunlinnantielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 244 Asia/23

V 16.5.2018, Valtuutettu Mirita Saxbergin aloite harrastusten liittämisestä osaksi koulupäivää (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 245 Asia/24

V 16.5.2018, Valtuutettu Juhani Strandénin aloite Kannelmäen Hiekkakentän muuttamiseksi tekonurmikentäksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 246 Asia/25

V 16.5.2018, Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 247 Asia/26

V 16.5.2018, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite päiväkotibussien saamiseksi Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 248 Asia/27

V 16.5.2018, Valtuutettu Otto Meren aloite Lotta Svärd -patsaan hankkimisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Asia/28

V 16.5.2018, Valtuutettu Sandra Hagmanin aloite maahanmuuton sosiaalityön kotouttamistoiminnan voimavaroista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Asia/29

V 16.5.2018, Valtuutettu Maria Ohisalon aloite lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoituksesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Asia/30

V 16.5.2018, Valtuutettu Emma Karin aloite neuvoloiden osallistumisesta lasten lukutaidon parantamiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Asia/31

V 16.5.2018, Valtuutettu Mari Rantasen aloite omaishoitajien liikuntapalvelujen maksuttomuudesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Asia/32

V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen puistotien alueen parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Asia/33

V 16.5.2018, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite tapahtuman järjestämisestä Malmin lentoasemalla vuoden 2018 aikana (pdf) (html)

Liite 1


§ 255 Asia/34

V 16.5.2018, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisesta (pdf) (html)


§ 256 Asia/35

V 16.5.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen lisärakennusoikeudelle (Vallila, suunniteltu tontti 22585/17) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 257 Asia/36

Lainan myöntäminen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille (pdf) (html)

Liite 1

KOy hallituksen päätös


§ 258 Asia/37

Luoteis-Helsingin musiikkiopistolle myönnetyn lainan takaisinmaksusuunnitelman muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Anomus lainan lyhennysten lykkäämiseksi


§ 259 Asia/38

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan virkamatka Müncheniin ja Nürnbergiin 26.4.–27.4.2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 260 Asia/39

Myyntiperusteiden määrittäminen asuntotonteille (Mellunkylä, Kontula kortteli 47167) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 261 Asia/40

Malmin lentoaseman ystävät ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Asia/41

Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen Kulosaaren Ostoskeskus Oy:n kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen 12452 (tontti 92-42-48-1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 263 Asia/42

Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen Oulun Rakennusteho Oy:n kanssa liittyen asemakaavanmuutosehdotukseen nro 12440 (Veräjämäki, Maaherrantie) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 264 Asia/43

Maankäyttösopimuksen ja siihen liittyvän esisopimuksen tekeminen Paulig Ab:n ja Kiinteistö Oy Kauppakeskus Columbuksen kanssa liittyen asemakaavan muutosehdotukseen 12458 (Vuosaari, Aromikuja) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Asia/44

Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman ja sen toimenpiteiden toteutuminen 2016-2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Asia/45

Helsingin Medialukion julkisivun ja vesikaton uusimista sekä ilmanvaihdon muutostöitä koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Asia/47

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 268 Asia/46

Kansliapäällikön tavoitteet ja tulospalkkioperusteet (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04