Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
15 / 09.04.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 190 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 191 Asia/2

V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite hallinto- ja toimintasääntöjen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf, kirje 22.8.2017

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Asia/3

V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite Helsingin kaupungin lähipalveluiden turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Kunnan asukkaan aloite 21.6.2016, helsinkiläisten lähipalvelut

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Asia/4

V 25.4.2018, Äänestysaluejaon muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Asia/5

V 25.4.2018, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Eronpyyntö - Ikävalko

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 195 Asia/6

V 25.4.2018, Vuokrausperusteiden määrittäminen kolmelle asuinkerrostalotontille ja kahdelle autopaikkatontille (Länsisatama, Jätkäsaari tontit 20828/4-6, 20068/1 ja 201831/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Asia/7

V 25.4.2018, Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Asia/8

V 25.4.2018, Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttaminen (nro 12475, maaliikennekeskus) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Asia/9

Tontin varaaminen Kiinteistö Oy HUS-Asunnoille (Munkkiniemi, Niemenmäki tontti 30120/9) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Asia/10

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi kevyen liikenteen siltayhteydestä Vartiosaareen sekä valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi Vartiosaaren rantautumisolosuhteiden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 200 Asia/11

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Kasvitieteellisen puutarhan suojelemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 201 Asia/12

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 202 Asia/13

Lausunto Uusimaa-kaava 2050 valmisteluaineistosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 203 Asia/14

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi päiväkoti Suursuo-daghemmet Stigenin jatkosuunnittelusta sekä valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi päiväkoti Suursuo-daghemmet Stigenin toimivuudesta ilta- ja vuorohoitopäiväkotina (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 204 Asia/15

Sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 205 Asia/16

Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä ja eräiden nopeusrajoitusten muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 206 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04