Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
13 / 26.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 175 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 176 Asia/2

V 4.4.2018, Helsingin kaupungin lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta (pdf) (html)


§ 177 Asia/3

V 11.4.2018, Vuoden 2019 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 178 Asia/4

V 11.4.2018, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 179 Asia/5

V 11.4.2018, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 180 Asia/6

V 11.4.2018, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 181 Asia/7

V 11.4.2018, Hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Asia/8

Kaupunginlakimiehen virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijaluettelo


§ 183 Asia/9

Sijoituksen tekeminen Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n investointirahastoon (pdf) (html)


§ 184 Asia/10

Lainan myöntäminen Maanviljelyslyseon osakeyhtiölle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Asia/11

Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä ja eräiden nopeusrajoitusten muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 186 Asia/12

Hankintaoikaisuvaatimus (kenttäraportointipalvelun hankinta) (pdf) (html)

Liite 1

Finn-ID Oy, oikaisuvaatimus 27.2.2018

Liite 2

Lausunto_allekirjoitettu.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04