Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
11 / 19.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

V 28.3.2018, Hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)


Asia/3

Helsingin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/4

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2018 presidentinvaalissa (pdf) (html)

Liite 1


Asia/5

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus asukasosallisuusavustusta koskevassa asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry, oikaisuvaatimus päätökseen 8.1.2018 § 13

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Kumpula-Toukola hakemus 2018.pdf

Liite 5


Asia/5

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus asukasosallisuusavustusta koskevassa asiassa (pdf) (html)


Asia/6

Terassien aukioloajat Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


Asia/6

Terassien aukioloajat Helsingissä (pdf) (html)


Asia/7

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi Haaganpuron kunnostamisesta (pdf) (html)


Asia/7

Valtuutettu Sinikka Vepsän toivomusponsi Haaganpuron kunnostamisesta (pdf) (html)


Asia/8

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta Patolan lämpökeskuksen toiminnan ja ympäristöluvan muuttamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 3

Liite 6

Liite 7

Liite 8


Asia/8

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helen Oy:n hakemuksesta Patolan lämpökeskuksen toiminnan ja ympäristöluvan muuttamiseen (pdf) (html)


Asia/9

Tontin varaaminen Kiinteistö Oy Rautalammin Huipulle (Vallila, suunniteltu tontti 22585/17) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Toimintaohje

Liite 3


Asia/9

Tontin varaaminen Kiinteistö Oy Rautalammin Huipulle (Vallila, suunniteltu tontti 22585/17) (pdf) (html)


Asia/10

Valtuutettu Pekka Puskan aloite huoltotilojen saamiseksi Laajasuon liikuntapuistoon (pdf) (html)

Liite 1


Asia/10

Valtuutettu Pekka Puskan aloite huoltotilojen saamiseksi Laajasuon liikuntapuistoon (pdf) (html)


Asia/11

Luvan myöntäminen Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uusimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/11

Luvan myöntäminen Vihreä-Valkoinen Tennishalli Oy:n pitkäaikaisen vuokrasopimuksen uusimiseksi (pdf) (html)


Asia/12

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/12

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi (pdf) (html)


Asia/13

Määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


Asia/13

Määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen (pdf) (html)


Asia/14

Raitioliikenteen kehittämisohjelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


Asia/14

Raitioliikenteen kehittämisohjelma (pdf) (html)


Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


Asia/16

Kaupunginvaltuuston 14.3.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04