Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
10 / 12.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 136 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 137 Asia/2

V 28.3.2018, Lainan myöntäminen Stadion-säätiö sr:lle Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeeseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 138 Asia/3

V 28.3.2018, Jätkäsaaren nk. Bunkkerin kiinteistön myyminen sekä liikunta-, uimahalli- ja asuntohankkeen totuttamiseen liittyvän sopimuskokonaisuuden hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20811/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 139 Asia/4

Uuden johtamisjärjestelmän ja toimialamallin arviointi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 140 Asia/5

Lainan myöntäminen Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:n perustettavan yhtiön lukuun (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 141 Asia/6

Lainan myöntäminen Meikku Palloilu Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Halli hanke 2018-2020 PL 20170816

Liite 3

Hallihanke rahoitus 20170816

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/7

Helsinki-mitalin valmistaminen vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Allekirjoitettu puitesopimus Helsinki-mitalin valmistamisesta 9 3 2016.pdf

Liite 3


§ 143 Asia/8

Määrärahat nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/9

Yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 145 Asia/10

Kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleiset palkkioperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/11

Hankintaoikaisuvaatimus (matkatoimistopalveluiden hankinta) (pdf) (html)

Liite 1

Hogg Robinson Nordic Oy, hankintaoikaisuvaatimus matkatoimistopalvelujen hankintaan 1.2.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 147 Asia/12

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi suhtautumisesta jatkossa Rysäkarin Linnake Oy:n toiveisiin (pdf) (html)


§ 148 Asia/13

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi koulujen liikuntatilojen maksuttomasta käytöstä kouluajan jälkeen iltaisin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 149 Asia/14

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi työntekijöiden asumisen jatkuvuuden turvaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 150 Asia/15

Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi tulotason tarkastamatta jättämisestä pakollisessa asunnonvaihdossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 151 Asia/17

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle muistiosta esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/18

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle (pdf) (html)

Liite 1


§ 153 Asia/19

Kaupunkistrategian mittarit (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 154 Asia/20

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Turussa 10.-11.4.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 155 Asia/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 156 Asia/16

Raitioliikenteen kehittämisohjelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04