Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
09 / 05.03.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 117 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 118 Asia/2

V 14.3.2018, Hakaniemen kauppahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/3

V 14.3.2018, Malmin Latokartanontien alueen asemakaavan muuttaminen (nro 12274) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Asia/4

Vaalilautakuntien jäsenten määrääminen vuoden 2018 presidentinvaaliin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Asia/5

Digitalisaatiotoimikunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/6

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Turussa 10.-11.4.2018 (pdf) (html)


§ 123 Asia/7

Vuoden 2017 talousarviossa kaupunginhallitukselle osoitettujen projektialueiden rakentamisen määrärahojen siirtäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 124 Asia/8

Palomiesten virkojen perustaminen pelastuslaitokselle kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 125 Asia/9

Virkojen perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle (pdf) (html)


§ 126 Asia/10

Luvan myöntäminen maa-alueen vuokraamiseksi Kulosaaren jalkapalloseura Kulps 2009 ry:lle perustettavan yhtiön nimiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Liite 5

Liite 6

PRH rekisteriote

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Asia/11

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle valtioneuvoston periaatepäätöksestä kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 128 Asia/12

Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi keskustatunnelivarauksen aiheuttamien kustannusten selvittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Asia/13

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi Kontupisteen digipalvelujen jatkumisen sekä Mellarin tilojen turvaamisesta (pdf) (html)


§ 130 Asia/14

Valtuutettu Sirkku Ingervon toivomusponsi Käpylinnan uima-altaan korvaamisesta Koskelan sairaala-alueelta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/15

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi vesiliikuntatilojen toteuttamisesta Koskelan sairaala-alueella (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 132 Asia/16

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi lapsikohtaisesta budjetoinnista kaupunkistrategian valmistelussa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 133 Asia/17

Kaupunginvaltuuston 28.2.2018 § 53 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Asia/18

Kaupunginvaltuuston 28.2.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 135 Asia/19

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04