Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
01 / 08.01.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

V 17.1.2018, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 3 Asia/3

V 31.1.2018, Katajanokan Kanavakatu 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12446) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

V 17.1.2018, Hernesaaren osayleiskaava nro 12385 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

V 17.1.2018, Munkkiniemen, Kuusisaaren (Krogiuksentie 15) asemakaavan muutos nro 12451 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Osa päätöshistoriaa

Liite 6

Asemakaavoituspalvelun tarkistettu esitys kaupunginhallitukselle Munkkiniemi, Kuusisaari (Krogiuksentie 15) asemakaavan muuttamiseksi (nro 12451) - allekirjoitettu

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Helsingin kaupungin liittyminen International Cities of Refuge Network (ICORN) -verkoston jäseneksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Etelä-Suomen taajamajunaliikenteen kilpailutuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Valtuutettu René Hurstin aloite palvelujen rakentamisesta Alppikylän alueelle (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Asia/9

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi; Metropolian Myllypuron kampukselle tilat opiskelijaterveydenhoidolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi terassien aukioloaikoja koskevan selvityksen käsittelystä (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi terassien aukioloaikoja selvittävän työryhmän kokoonpanosta (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi Mayors for Peace -verkoston huomioimisesta kaupungin rauhankasvatustyössä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Kaupunginhallituksen asukasosallisuusavustukset vuodelle 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/14

Helsinki Garden -hankkeen suunnittelualuevarauksen muuttaminen ja täydentäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04