Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
40 / 13.11.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1004 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1005 Asia/39

Alueen varaaminen Urhea-säätiölle ja Hoasille urheiluhallin, koulun laajennuksen ja opiskelija-asuntolan suunnittelua varten (Vallila, tontti 22586/3 ja puistoalue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Esite URHEA-Kampus_2016

Liite 4

Liite 5

Viitesuunnitelma

Liite 6

Lausunto Liv

Liite 7

Asemakaavakartat

Liite 8

Lausunto Ksv

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1006 Asia/2

V 29.11.2017, Helsingin keskustan ryhmäaloite selvitys asukasvaikuttamisen kanavoimiseksi kaupunginosapohjaisesti (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1007 Asia/3

V 29.11.2017, Valtuustoryhmä Nina Hurun (NH) ryhmäaloite nuorisotyöttömyyden hoidon tehostamisesta armeijasta kotiutuville (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1008 Asia/4

V 29.11.2017, Valtuustoryhmä René Hurstin ryhmäaloite Koskelan sairaala-alueella sijaitsevan G-talon muuttamisesta päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tuettua asumista varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1009 Asia/5

V 29.11.2017, Terve Helsinki -valtuustoryhmän ryhmäaloite eräiden sosiaali- ja terveyspalvelujen parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1010 Asia/6

V 29.11.2017, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1011 Asia/7

V 29.11.2017, Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite ammattiin opiskelevien harjoittelupaikkojen riittävyydestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1012 Asia/8

V 29.11.2017, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite paperittomien tilanteen edistämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1013 Asia/9

V 29.11.2017, Valtuutettu Ilkka Taipaleen aloite koonnos aiemmista toteutumattomista valtuustoaloitteista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1014 Asia/10

V 29.11.2017, Valtuutettu Helena Kantolan aloite kunnallisesta perhepoliittisesta toimenpideohjelmasta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1015 Asia/11

V 29.11.2017, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite sukupuolitietoisen budjetoinnin aloittamisesta (pdf) (html)


§ 1016 Asia/12

V 29.11.2017, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite kaupunkipyöräkauden tarjoamisesta työsuhde-etuna kaupungin työntekijöille (pdf) (html)


§ 1017 Asia/13

V 29.11.2017, Valtuutettu Elina Moision aloite Tehtaankadun liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen kohdalla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1018 Asia/14

V 29.11.2017, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite merellisen taidekeskuksen perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1019 Asia/15

V 29.11.2017, Valtuutettu Terhi Mäen aloite äänimerkillä varustetuista liikennevaloista Gotlanninkadun suojatielle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1020 Asia/16

V 29.11.2017, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite Suvilahden skeittipuiston virallistamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1021 Asia/17

V 29.11.2017, Valtuutettu Suzan Ikävalkon aloite Lapinlahden sairaala-alueen toiminnan kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1022 Asia/18

V 29.11.2017, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Merimiehenkadun liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1023 Asia/19

V 29.11.2017, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite jalankulkijoiden liikennevaloetuuksista raitiovaunupysäkeille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1024 Asia/20

V 29.11.2017, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Malmin lentoaseman lentokonehallin vuokraamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1025 Asia/21

V 29.11.2017, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite osoitteen merkitsemisestä selkeämmin julkisiin rakennuksiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1026 Asia/22

V 29.11.2017, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite puisto- ja piha-alueiden siivoustalkoista tiedottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1027 Asia/23

V 29.11.2017, Valtuutettu Nina Hurun aloite asukaspysäköinnin laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1028 Asia/24

V 29.11.2017, Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite asuinalueiden omaleimaisuuden lisäämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1029 Asia/25

V 29.11.2017, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite kaupunkipyörien alueen laajentamisesta koko kaupunkiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1030 Asia/26

V 29.11.2017, Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite päivähoidon laadun varmistamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1031 Asia/27

V 29.11.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite punavankileirien historian muistamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1032 Asia/28

V 29.11.2017, Valtuutettu Mari Puoskarin aloite Meilahdessa sijaitsevan julkisen taideteoksen uudelleen sijoittamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1033 Asia/29

V 29.11.2017, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite pikatilausmatkojen lisäämisestä vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1034 Asia/30

V 29.11.2017, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite päihdetyön ammattitutkinnosta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1035 Asia/31

V 29.11.2017, Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite perhetyön vahvistamisesta ns. Imatran mallin mukaisesti (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1036 Asia/32

V 29.11.2017, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1037 Asia/33

V 29.11.2017, Itäkeskuksen Kauppakartanonkatu 16:n asemakaavan muuttaminen (nro 12443) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1038 Asia/34

V 29.11.2017, Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain (1698/2009) mukaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1039 Asia/35

V 29.11.2017, Hallintosäännön muuttaminen (pdf) (html)


§ 1040 Asia/36

V 29.11.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1§ 1041 Ärende/37

F 29.11.2017, Val av ledamot i revisionsnämnden (pdf) (html)

Bilaga 1§ 1041 Asia/37

V 29.11.2017, Tarkastuslautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 1042 Asia/38

V 29.11.2017, Kiinteistö Oy Myllypuron kampuksen pääomittaminen ja talousarviomäärärahojen ylitysoikeus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 1043 Asia/40

Valtuutettu René Hurstin aloite äänestysohjeesta vaalitoimipisteille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1044 Asia/41

Valtuutettu René Hurstin aloite valiokuntamaisesta työskentelymahdollisuudesta Helsingin kaupungin päätöksenteossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 1045 Asia/42

Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus, Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakotisäätiö

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1046 Asia/43

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristölautakunnan käyttöön kaupungintalokortteleiden kehittämistä varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1047 Asia/44

Osallisuusmallin toimeenpano ja rahoitus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1048 Asia/45

Helsingin kaupungin kuntapaikkatilanne (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1049 Asia/46

Sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan virkasuhteen päättyminen (pdf) (html)


§ 1050 Asia/47

Kaupunginvaltuuston 8.11.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1051 Asia/48

Viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavat kokouspalkkiot (pdf) (html)


§ 1052

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04