Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
39 / 06.11.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 988 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 989 Asia/10

Osallisuusmallin toimeenpano ja rahoitus (pdf) (html)§ 990 Ärende/2

F 29.11.2017, Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning (pdf) (html)

Bilaga 1§ 990 Asia/2

V 29.11.2017, Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 991 Asia/3

V 29.11.2017, Vuokrausperusteet Pitäjänmäen ja Mellunkylän asuntotonteille ja autopaikkatontille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 992 Asia/4

V 29.11.2017, Nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 993 Asia/5

Kansliapäällikön virkamatkat (pdf) (html)


§ 994 Asia/6

Pormestarin ja apulaispormestarien virkamatkat (pdf) (html)


§ 995 Asia/7

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite sotainvalidien lounassetelin arvon korottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 996 Asia/8

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite sotainvalideille tarjottavan pesulapalvelun arvon korottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 997 Asia/9

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite agilitykenttien ja koiraharrastusalueiden saamisesta kaupunkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 998 Asia/11

Tonttivarauksen muutos Espoon Pohjois-Tapiolassa (Laajalahti, tontti 16037/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Espoon sosiaali- ja terveystoimen puolto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 999 Asia/12

Lausunto Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1000 Asia/13

Helsingin kaupungin kuntapaikkatilanne (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1001 Asia/14

Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus vuosille 2017-2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1002 Asia/15

Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Saate 19.9.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1003 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04