Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
38 / 30.10.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 959 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 960 Asia/2

V 15.11.2017, Helsingin kaupungin talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018 - 2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 961 Asia/3

V 15.11.2017, Vuoden 2018 tuloveroprosentin määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 962 Asia/4

V 15.11.2017, Vuoden 2018 kiinteistöveroprosenttien määrääminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 963 Asia/5

V 15.11.2017, Koiraverosta luopuminen (pdf) (html)


§ 964 Asia/6

V 8.11.2017, Poliisin neuvottelukunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 965 Asia/7

V 8.11.2017, Oulunkylän Käskynhaltijantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12445) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 966 Asia/8

V 8.11.2017, Nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017 (pdf) (html)


§ 967 Asia/9

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2018 (pdf) (html)


§ 968 Asia/10

Elintarviketarkastajan viran perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 969 Asia/11

Tonttivarauksen muutos Espoon Pohjois-Tapiolassa (Laajalahti, tontti 16037/1) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 970 Asia/12

Poseidoninpuiston ja Tritoninpuiston puistosuunnitelmat (nrot VIO 5864/1, 5865/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 971 Asia/13

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin yliopiston perusopetuksen järjestämislupa-asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 972 Asia/14

Lausunto Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta (pdf) (html)


§ 973 Asia/15

Helsingin kaupungin kuntapaikkatilanne (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 974 Asia/16

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta ruoppausmassojen läjitykseen Koirasaarenluotojen ja Lokkiluodon meriläjitysalueille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 975 Asia/17

Pääkaupunkiseudun yhteistyösopimus vuosille 2017-2021 (pdf) (html)


§ 976 Asia/18

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Suomenlinnan suojelemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 977 Asia/19

Eräiden virkanimikkeiden muuttaminen: pelastuslaitoksen harjoitusmestarin virka ja sisäisen tarkastuksen sisäisen tarkastajan virka (pdf) (html)


§ 978 Asia/20

Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi (pdf) (html)


§ 979 Asia/21

Määrärahan myöntäminen Korkeasaaren eläintarhan investointeihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 980 Asia/22

Kaupunginvaltuuston 25.10.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 981 Asia/23

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Vantaalla 21. - 22.11.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Vantaan kaupungin kutsu

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 982 Asia/24

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi kaupunkibulevardien suunnittelusta Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 983 Asia/25

Valtuutettu Jasmin Hamidin toivomusponsi Pirkkolan urheilupuistossa sijaitsevan pysäköintialueen siirtämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 984 Asia/26

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi Keskuspuiston luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvista vaikutuksista Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 985 Asia/27

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi Malmin kentän ympäristön virkistys- ja luontoalueiden säilyttämisestä Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 986 Asia/28

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi Kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsingin uudessa yleiskaavassa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 987 Asia/29

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04