Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
35 / 09.10.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 895 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 896 Asia/2

V 25.10.2017, Etelä-Haagan Kauppalantie 27 - 29:n asemakaavan muuttaminen (nro 12422) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 897 Asia/3

V 25.10.2017, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 898 Asia/5

Yhdenvertaisuustoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 899 Asia/6

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 900 Asia/7

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Liite 5

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 901 Asia/8

Helsingin varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 902 Asia/9

Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2018-2021 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 903 Asia/10

Edustajien nimeäminen MAL 2019 -suunnitelman valmisteluun (pdf) (html)


§ 904 Asia/11

Kohtuuhintainen kerrostalo -kehittämishankkeeseen liittyvän tontin myynti (Laajasalo, Yliskylä, tontti 49076/16) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 905 Asia/12

Lainan myöntäminen Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukiolle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 906 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 907 Asia/4

Lausunto ympäristöministeriölle selvityshenkilö Hannu Rossilahden selvitysraportista Asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamalli (pdf) (html)


§ 908

Kaupunginvaltuuston esityksen peruuttaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04