Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
33 / 25.09.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 871 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 872 Asia/2

V 11.10.2017, Helsingin kaupungin neurologian toimintojen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 873 Asia/3

V 11.10.2017 Vuokraus-ja myyntiperusteet asuin-, autopaikoitus- ja yhteispihatonteille (Herttoniemi ja Laajasalo) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 874 Asia/4

V 11.10.2017, Kontulan Kaarenjalka 5:n ja Keinulaudantie 7:n asemakaavan muuttaminen (nro 12415, tontit 47017/1 ja 47019/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 875 Asia/5

V 11.10.2017, Jätkäsaaren liikuntapuiston hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 876 Asia/6

V 11.10.2017, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite vieraan kielen oppimisen varhaistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 877 Asia/7

V 11.10.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Arvio Wilma-oikeuksien myöntämisestä

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 878 Asia/8

Henkilöstökassatoimikunnan jäsenten valitseminen (pdf) (html)


§ 879 Asia/9

Toimialojen ja kaupunginkanslian virkojen lakkauttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 880 Asia/10

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Laajasalon Villa Degerön suojelemisesta (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus Villa Degerön rakennussuojelusta 21.10.2016

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 881 Asia/11

Lausunto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 882 Asia/12

Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 883 Asia/13

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös hätämajoituksen järjestämisestä ja kaupungin toimenpiteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 884 Asia/14

Digitalisaatiotoimikunnan asettaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 885 Asia/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04