Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
31 / 11.09.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 789 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 790 Asia/44

V 27.9.2017, Korkeasaaren eläintarhan säätiöittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9


§ 791 Asia/2

V 27.9.2017, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite omaishoidon tuen kriteereistä ja tuen myöntämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 792 Asia/3

V 27.9.2017, Valtuutettu René Hurstin aloite aloitteiden ja toivomusponsien seuraamisesta Ahjossa (pdf) (html)

Liite 1


§ 793 Asia/4

V 27.9.2017, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite veroparatiisitalouden torjumisesta (pdf) (html)


§ 794 Asia/5

V 27.9.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite toimeentulotuen saannin turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 795 Asia/6

V 27.9.2017, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite kuntouttavan vankityön jatkamisedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 796 Asia/7

V 27.9.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työaikakokeilusta (pdf) (html)

Liite 1


§ 797 Asia/8

V 27.9.2017, Valtuutettu Nina Hurun aloite lomarahaleikkauksen prosenttiosuuden pienentämisestä (pdf) (html)

Liite 1§ 798 Ärende/9

F 27.9.2017, Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om hänsyn till hörselskadade och döva (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 798 Asia/9

V 27.9.2017, Valtuutettu Björn Månssonin aloite huonokuuloisten ja kuurojen huomioon ottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 799 Ärende/10

F 27.9.2017, Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om bättre beaktande av de synskadade kommuninvånarna (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Besluthistoria (pdf) (html)§ 799 Asia/10

V 27.9.2017, Valtuutettu Björn Månssonin aloite näkövammaisten kuntalaisten paremmasta huomioimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 800 Asia/11

V 27.9.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite kaupungin tilojen käytön helpottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 801 Asia/12

V 27.9.2017, Valtuutettu Juha Hakolan aloite alueen osoittamisesta mielenilmauksille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 802 Asia/13

V 27.9.2017, Valtuutettu Terhi Koulumiehen aloite Vrouw Maria -laivalle rakennettavasta museosta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 803 Asia/14

V 27.9.2017, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite Haaganpuron ja sen taimenkannan elvyttämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 804 Asia/15

V 27.9.2017, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite rakkauden metsän perustamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 805 Asia/16

V 27.9.2017, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 806 Asia/17

V 27.9.2017, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite katupuiden lisäämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 807 Asia/18

V 27.9.2017, Valtuutettu Matti Enrothin aloite katupölyn vähentämisestä edistämällä siirtymistä nastarenkaista kitkarenkaisiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 808 Asia/19

V 27.9.2017, Valtuutettu Matti Enrothin aloite toimintasuunnitelman laatimiseksi katumelun ja -pölyn vähentämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 809 Asia/20

V 27.9.2017, Valtuutettu Matti Enrothin aloite yleiskaavan 2016 epäkohtien korjaamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 810 Asia/21

V 27.9.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite Puhoksen, Vallilan konepaja-alueen ja tukkutorin kehittämisestä Kaapelitehtaan toimintamallia soveltamalla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 811 Asia/22

V 27.9.2017, Valtuutettu René Hurstin aloite Ristikkokadun nimen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 812 Asia/23

V 27.9.2017, Valtuutettu Matti Enrothin aloite pysäköintiautomaattien toiminnan parantamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 813 Asia/24

V 27.9.2017, Valtuutettu Jukka Järvisen aloite raitiovaunulinja 1:n jatkamisesta iltaisin ja viikonloppuisin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 814 Asia/25

V 27.9.2017, Valtuutettu Helena Kantolan aloite maksuttoman paluuliikenteen järjestämisestä 31.12.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 815 Asia/26

V 27.9.2017, Valtuutettu Laura Nordströmin aloite yömetroliikenteen palauttamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 816 Asia/27

V 27.9.2017, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite Puistolan tyhjän Tenavatien koulun saattamisesta asukaskäyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 817 Asia/28

V 27.9.2017, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kulosaaren metroaseman varauloskäynnin muuttamisesta päivittäiseen kulkemiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 818 Asia/29

V 27.9.2017, Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite aamu- ja iltapäivätoiminnan riittävyydestä 1. - 4. -luokkalaisille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 819 Asia/30

V 27.9.2017, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite vieraan kielen oppimisen varhaistamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 820 Asia/31

V 27.9.2017, Valtuutettu Mari Rantasen aloite peruskoululaisten ensiapuopetuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 821 Asia/32

V 27.9.2017, Valtuutettu Johanna Sydänmaan aloite opettajien varsinaisen palkan maksamisesta syyskuusta alkaen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 822 Asia/33

V 27.9.2017, Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite koulupsykologien ja -kuraattorien Wilman käyttöoikeuksien laajentamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 823 Asia/34

V 27.9.2017, Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite lasten ja nuorten liikunnan määrän lisäämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 824 Asia/35

V 27.9.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Konalan nuorisotilan turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 825 Asia/36

V 27.9.2017, Valtuutettu Terhi Mäen aloite skeittirampin suunnittelemiseksi Myllypuroon (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 826 Asia/37

V 27.9.2017, Valtuutettu Ville Ylikahrin aloite Yrjönkadun uimahallin auki pitämisestä myös kesäisin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 827 Asia/38

V 27.9.2017, Valtuutettu Maria Ohisalon aloite Kaikukortin käyttöön ottamisesta Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 828 Asia/39

V 27.9.2017, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite vanhojen meluvallin graffitien restauroimisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 829 Asia/40

V 27.9.2017, Valtuutettu Nina Hurun aloite vanhusten neuvolapalvelujen järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 830 Asia/41

V 27.9.2017, Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite omaishoidontuesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 831 Asia/42

V 27.9.2017, Eräiden vuoden 2017 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen (pdf) (html)


§ 832 Asia/43

V 27.9.2017, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)


§ 833 Asia/45

V 27.9.2017, Kalasataman korttelitalon 2. vaiheen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 834 Asia/46

V 27.9.2017, Jätkäsaaren asuntotontin myyntiperusteet (Länsisatama, tontti 20828/8) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 835 Asia/47

Kaksikielisyystoimikunnan asettaminen (pdf) (html)


§ 836 Asia/48

Kaupunginlakimiehen avoimen viran hoito (pdf) (html)


§ 837 Asia/49

Lasten päiväkoti Lapinmäen uudisrakennuksen hankesuunnitelma (Kangaspellontie 6) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 838 Asia/50

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen vuonna 2016 (pdf) (html)


§ 839 Asia/51

Kiinteistöyhtiön perustaminen hallitsemaan kaupunkiympäristötoimialan käyttöön suunniteltua toimitaloa (pdf) (html)

Liite 1

KOy Kalasataman Kymppi - perustamissopimusluonnos 30.6.2017

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 840 Asia/52

Oikaisuvaatimus rakentamispalveluliikelaitoksen yksikönjohtajan päätökseen 11.7.2017 § 8 (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 27.7.2017

Liite 2

Saate oikaisuvaatimukseen 27.7.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 841 Asia/53

Lauttasaaren yhteiskoulun liikuntahallihanketta koskevan kaupunginhallituksen koululainapäätöksen 6.5.2013, 551 § muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Lyk - Liikuntahallihankkeen tavoitehinta 2017.pdf


§ 842 Asia/54

Historiatoimikunnan asettaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 843 Asia/55

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2018-2020 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 844 Asia/56

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 845 Asia/57

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi maantielain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Kaupunkiympäristön toimialan lausunto kaupunginhallitukselle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 846 Asia/58

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04