Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
25 / 26.06.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 699 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 700 Asia/2

Helsingin kaupungin tietosuojalinjaukset (pdf) (html)


§ 701 Asia/3

Helsingin kaupungin tietosuojavastaavan viran täyttömenettely (pdf) (html)


§ 702 Asia/4

Vanhusneuvoston asettaminen ja jäsenten nimeäminen (pdf) (html)


§ 703 Asia/5

Vammaisneuvoston asettaminen ja jäsenten nimeäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 704 Asia/6

Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätökseen henkilöstön siirrosta hankintakeskuksesta, tietokeskuksesta ja henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksesta kaupunginkansliaan (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 16.5.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 705 Asia/7

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 706 Asia/8

VR-Yhtymä Oy:ltä ostettavien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden maksaminen (pdf) (html)


§ 707 Asia/9

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Hakuninmaan ja Kaarelan asuinalueiden meluongelmien ratkaisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 708 Asia/10

Valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponsi hankkeiden toteuttamisesta enimmäishinnan puitteissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 709 Asia/11

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 710 Asia/12

Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevasta valtioneuvoston päätösluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 711 Asia/13

Stadin ammattiopiston tilojen vuokrasopimuksen jatkaminen, Abraham Wetterin tie 4 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 712 Asia/14

Perusopetuksen aluepäällikön viran perustaminen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja perusopetuksen kohdennettujen opetuspalvelujen päällikön viran lakkauttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 713 Asia/15

Sopimus yhteistoiminnasta Helsingin kaupungilla (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 714 Asia/16

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Työntekijän siirto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan taidemuseopalvelusta palvelukeskusliikelaitokseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 715 Asia/17

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Tukipalvelutyöntekijöiden siirto kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta palvelukeskusliikelaitokseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Siirrettävät vakinaiset työntekijät

Liite 2

Liite 2 Siirrettävät määräaikaiset työntekijät

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 716 Asia/18

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Työntekijän siirto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudesta palvelukeskusliikelaitokseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 717 Asia/19

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Työntekijöiden siirto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kirjastopalveluista palvelukeskusliikelaitokseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Siirrettävät työntekijät

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 718 Asia/20

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Työntekijän siirto kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelukokonaisuudesta palvelukeskusliikelaitokseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 719 Asia/21

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Puhtauspalvelujen työntekijöiden siirto kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta palvelukeskusliikelaitokseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1 Siirrettävät vakinaiset työntekijät

Liite 2

Liite 2 Siirrettävät määräaikaiset työntekijät

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 720 Asia/22

Lauttasaaren sillan nostoläpän pysyvä sulkeminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 721 Asia/23

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 29.5.2017 otettu asia: Sosiaali- ja terveystoimialan selvitys omaishoidon tuen myöntämisperusteista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 722 Asia/24

Kaupunginvaltuuston 7.6.2017 ja 21.6.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 723 Asia/25

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04