Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
21 / 29.05.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 579 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 580 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 581 Kaupunginjohtaja/1

V 7.6.2017, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (pdf) (html)


§ 582 Kaupunginjohtaja/2

V 7.6.2017, Pormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 583 Kaupunginjohtaja/3

V 7.6.2017, Kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 584 Kaupunginjohtaja/4

V 7.6.2017, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 585 Kaupunginjohtaja/5

V 7.6.2017, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 586 Kaupunginjohtaja/6

V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin valinta vuonna 2017 alkavaksi valtuuston toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 587 Kaupunginjohtaja/7

V 7.6.2017, Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 588 Kaupunginjohtaja/8

V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 589 Kaupunginjohtaja/9

V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 590 Kaupunginjohtaja/10

V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 591 Kaupunginjohtaja/11

V 7.6.2017, Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 592 Kaupunginjohtaja/12

V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 593 Kaupunginjohtaja/13

V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 594 Kaupunginjohtaja/14

V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 595 Kaupunginjohtaja/15

V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 596 Kaupunginjohtaja/16

V 7.6.2017, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 597 Kaupunginjohtaja/17

V 7.6.2017, Pelastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 598 Kaupunginjohtaja/18

V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 599 Kaupunginjohtaja/19

V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 600 Kaupunginjohtaja/20

V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)§ 600 Stadsdirektören/20

F 7.6.2017, Val av ledamöter i fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion för mandattiden som börjar 2017 (pdf) (html)§ 601 Kaupunginjohtaja/21

V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 602 Kaupunginjohtaja/22

V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 603 Kaupunginjohtaja/23

V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 604 Kaupunginjohtaja/24

V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 605 Kaupunginjohtaja/25

V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 606 Kaupunginjohtaja/26

V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 607 Kaupunginjohtaja/27

V 7.6.2017, Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi (pdf) (html)


§ 608 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 7.6.2017, Jätkäsaaren tornihotellin ja kongressikeskuksen tontin myyminen Jätkäsaari Invest Ab:lle (20803/4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Haitta-ainekustannukset (kauppakirjan liite 1)

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 609 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 7.6.2017, Fallkullan kiilan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12380) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 610 Kaupunginjohtaja/3

Kiinteistö Oy Kaapelitalon pääomittaminen Tanssin talo -hankkeeseen liittyen vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Tanssin talon rahoitushakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Kiinteistö Oy Kaapelitalo, Jane ja Aatos Erkon Säätiön päätös 2017


§ 611 Kaupunginjohtaja/4

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio vuoden 2017 kuntavaaleissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 612 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017 (pdf) (html)


§ 613 Kaupunginjohtaja/6

Valtuutettu Maija Anttilan toivomusponsi johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 614 Kaupunginjohtaja/7

Valtuutettu Laura Kolben tovomusponsi koskien arkistotoimen järjestämistä (pdf) (html)

Liite 1


§ 615 Kaupunginjohtaja/8

Valtuutettu Wille Rydmanin toivomusponsi kaupunginorkesterin taiteellisesta ja hallinnollisesta yhteistyöstä (pdf) (html)

Liite 1


§ 616 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 617 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 618 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Jätkäsaaren Ahdinaltaan vesirakennustöihin, valmistelulupaan ja jätemateriaalin hyödyntämiseen merialueen täytössä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 619 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Nord Stream 2 -maakaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko hanketta koskevasta arviointiraportista (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö Nord Stream 2, YVA-selostuksesta

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 620 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Valtuutettu Kaarin Taipaleen toivomusponsi siirtymisestä kolmen pilarin periaatetta noudattavaan kestävän kehityksen raportointiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 621 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi maamassojen ja infrarakentamisen kilpailutuksen ja hankintojen julkistaminen avoimena datana (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 622 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite Suomenlinnassa asuvien asukasportista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 623 Rakennus- ja ympäristötoimi/6

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluiden eräiden virkojen nimikkeiden muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 624 Rakennus- ja ympäristötoimi/7

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 11.5.2017 otettu asia: Rakennusvirasto Helsingin kaupungin ympäristösuunnittelun puitesopimus (pdf) (html)

Liite 1

Yleisten töiden lautakunnan päätös 9.5.2017 § 183

Liite 2

Liite 3

Tarjousten arviointipöytäkirja

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 625 Rakennus- ja ympäristötoimi/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 626 Sivistystoimi/1

Pilvi Torstin toivomusponsi työllistämispykälän käyttöönotosta Helsingin kaupungin hankinnoissa (pdf) (html)


§ 627 Sivistystoimi/2

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Helsingin Montessori-yhdistys ry:n hakemuksesta perusopetuksen järjestämislupa-asiassa (pdf) (html)

Liite 1

Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausuntopyyntö 3.4.2017

Liite 2

Helsingin Montessori-koulun perusopetuksen opetussuunnitelma

Liite 3

Opetushallituksen lausunto hakijan opetussuunnitelmasta

Liite 4


§ 628 Sivistystoimi/3

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän ehdotuksesta museopoliittiseksi ohjelmaksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 629 Sivistystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 630 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä 1.2.2017 § 60 tehdystä valituksesta asemakaava-asiassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 631 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Osto-oikeuden lisääminen Helsingin Yrittäjätalo Oy:lle vuokratun toimitilatontin maanvuokrasopimukseen (Sörnäinen, tontti 10575/28) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 632 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Osto-oikeuden lisääminen Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljän kanssa tehtyyn maanvuokrasopimukseen (tontti 31125/6) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Asemakaava 9306

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 633 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Maankäyttösopimus Asunto Oy Helsingin Keinulaudantie 7:n ja Asunto Oy Helsingin Kaarenjalka 5:n kanssa liittyen asemakaavanmuutosehdotukseen nro 12415 (Mellunkylä, tontit 47017/1 ja 47019/5) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 634 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Elielinaukion ympäristön varaaminen ideasuunnittelua varten hakijoina olevalle yritysryhmälle (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, OP-Vuokratuotto esr, Vr-Yhtymä Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK ja Evata Partners O) (Kluuvi) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kiinteistövirastolle Elielinaukion ympäristöä koskevasta suunnitteluvaraushakemuksesta

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 635 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien kaupungin asuntopolitiikan poliittista ohjausta (pdf) (html)


§ 636 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 637 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Posivire Oy:n avoimet kysymykset, tulevaisuus ja toimenpiteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 638 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04