Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
20 / 22.05.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 545 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 546 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 547 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 7.6.2017, Vuokrausperusteiden määrääminen omakotitalotonteille Tapulikaupungissa, Siltamäessä, Alppikylässä, Kontulassa, Mellunmäessä, Kurkimäessä ja Kivikossa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 548 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 7.6.2017, Vuokrausperusteet Kontulan ja Keski-Vuosaaren asunto- ja autopaikkatonteille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 549 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen kokousaikojen muutokset keväällä (pdf) (html)


§ 550 Kaupunginjohtaja/4

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen luottamushenkilöille 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Luottamushenkilöt


§ 551 Kaupunginjohtaja/5

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Ansioituneet kansalaiset


§ 552 Kaupunginjohtaja/6

Pormestarin ja apulaispormestarien sijaisuudet (pdf) (html)


§ 553 Kaupunginjohtaja/7

Oy Apotti Ab:n pääomittaminen vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 554 Kaupunginjohtaja/8

Toimialojen ja kaupunginkanslian eräiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen (pdf) (html)


§ 555 Kaupunginjohtaja/9

Lähiöprojektin toimintakertomus 2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 556 Kaupunginjohtaja/10

Lainan myöntäminen Maanviljelyslyseon osakeyhtiölle (pdf) (html)

Liite 1

Hyl, koululainahakemus vuodelle 2017 liitteineen

Liite 2

Helsingin yhteislyseo, Hankkeen perustiedot

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 557 Kaupunginjohtaja/11

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin ja Kruunusiltojen pohjatutkimuksiin (pdf) (html)

Liite 1


§ 558 Kaupunginjohtaja/12

Kaupunginhallituksen määräämät rajat kaupunkiympäristön toimialalle (pdf) (html)


§ 559 Kaupunginjohtaja/13

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 1_7-30-17 yhteenveto.pdf

Liite 2

Liite 2_7-10-17 yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 560 Kaupunginjohtaja/14

Kaupunginvaltuuston 17.5.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 561 Kaupunginjohtaja/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 562 Kaupunginjohtaja/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 563 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 11.5.2017 otettu asia: Rakennusviraston ympäristösuunnittelun puitesopimus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 564 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 565 Sivistystoimi/1

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön sr perusopetuksen järjestämisluvan siirtäminen Suomen Diakoniaopisto Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 566 Sivistystoimi/2

Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr:n sääntöjen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 567 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 568 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista koskien Helsingin uutta yleiskaavaa- kaupunkikaavaa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 569 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista koskien Vartiosaaren osayleiskaavaa (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin hallinto-oikeus lausuntopyyntö, osa 3, Vartiosaaren osayleiskaava

Liite 2

Helsingin hallinto-oikeus lausuntopyyntö, osa 2, Vartiosaaren osayleiskaava

Liite 3

Helsingin hallinto-oikeus lausuntopyyntö, osa 1, Vartiosaaren osayleiskaava


§ 570 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto HSY-alueen vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta vuosille 2017-2026 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

HSY, Lausuntopyyntö 6.4.2017, HSY:n alueen vesihuollon kehittämissuunnitelma 2017-2026

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 571 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Helsingin vesihuollon toiminta-alue ja toiminta-alueen päivitysprosessin keventäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 572 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Maankäyttösopimus asemakaavan muutosehdotukseen nro 12249 liittyen (Pakila, tontit 34169/16 ja 33) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimusluonnos

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 573 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Myyntiperusteiden määrääminen Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20070/1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 574 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Omakotitalotonttien varaaminen omatoimiseen rakentamiseen Tapulikaupungissa, Siltamäessä, Alppikylässä, Kontulassa, Mellunmäessä, Kurkimäessä ja Kivikossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 575 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Alueen varaaminen asuntohankkeen suunnittelemiseksi (Haaga, tontti 29100/1 sekä määräala kiinteistöstä 91-403-2-805) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Varaushakemus, Steniuksentie

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 576 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Alueen varaaminen Bafo cc Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun uuden liike- ja toimistorakennuksen suunnittelua varten (Pakila, tontti 34111/18) (pdf) (html)

Liite 1

Varausalue

Liite 2

Luonnossuunnitelma

Liite 3

Perspektiiviluonnokset

Liite 4

Sijaintikartta

Liite 5

Asemakaava 10110

Liite 6

Asemakaava 10210

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 577 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 578 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04