Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
18 / 08.05.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 494 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 495 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 496 Kaupunginjohtaja/1

V 17.5.2017, Johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutus kirjanpidon rahastojen ja lahjoitusrahastojen sääntöihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 497 Kaupunginjohtaja/2

V 17.5.2017, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 498 Kaupunginjohtaja/3

V 17.5.2017, Helsingin kaupungin varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteiden päivittäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 499 Kaupunginjohtaja/4

V 17.5.2017, Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 500 Kaupunginjohtaja/5

V 17.5.2017, Konserniohjeen päivittäminen johtamisjärjestelmän uudistamiseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 501 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 17.5.2017, Maunulan Pirjontien ja Pirkkolantien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12420) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 502 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 17.5.2017, Kiinteistökaupan esisopimus ja tonttien myynti YIT Rakennus Oy:lle (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14) (pdf) (html)

Liite 1

Esisopimusluonnos Töölöntullinkatu 4-6

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 503 Kaupunginjohtaja/3

Kaupungin edustajat ja isännät virallisissa tilaisuuksissa valtuustokauden alkaessa (pdf) (html)


§ 504 Kaupunginjohtaja/4

Lainan myöntäminen Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus 20.12.2016

Liite 2

Hankesuunnitelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 505 Kaupunginjohtaja/5

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 506 Kaupunginjohtaja/6

Lähiörahastosta vuonna 2017 rahoitettavat hankkeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 507 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 508 Kaupunginjohtaja/8

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeiden toteuttamiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 509 Kaupunginjohtaja/9

Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja lapsiperheiden kuntapaikkakiintiöksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 510 Kaupunginjohtaja/10

Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen asukasosallisuusavustuksesta vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 511 Kaupunginjohtaja/11

Helsingin kaupungin henkilöstön tasa-arvosuunnitelman 2014 - 2016 kauden jatkaminen vuosille 2017 - 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 512 Kaupunginjohtaja/12

Helsingin kaupungin palvelujen tasa-arvosuunnitelman 2013 - 2016 jatkamisesta vuosille 2017 - 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 513 Kaupunginjohtaja/13

Kaupunginvaltuuston 3.5.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 514 Kaupunginjohtaja/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 515 Kaupunginjohtaja/15

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 516 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Loviseholminpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen. Sörnäinen VIO nro 5836/1 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 517 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 518 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 519 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Vartiosaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12461) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 520 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Alueen varaaminen Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Vallila, tontti 22585/13 sekä osia tonteista 22585/1 ja 14, 22556/2, 22K, 22P ja P101) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemus

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa, suunnitteluvaraushakemuksen liite 5

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 521 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 522 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 523 Sivistystoimi/2

Iltakouluasia: Nuorten hyvinvointikertomus ja koulutustakuun toteutuminen Helsingissä (pdf) (html)


§ 524 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Iltakouluasia: Pariisin ilmastosopimuksen vaikutukset Helsingin ilmastotyöhön ja ilmastotyöryhmän esitykset kaupunkistrategian valmistelua varten (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04