Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
15 / 18.04.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 379 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 380 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)§ 381 Stadsdirektören/1

F 3.5.2017, Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om anslutande av staden till ICORN:s nätverk (pdf) (html)

Bilaga 1§ 381 Kaupunginjohtaja/1

V 3.5.2017, Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin kaupungin liittymisestä ICORN -verkostoon (pdf) (html)

Liite 1


§ 382 Kaupunginjohtaja/2

V 3.5.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite avoimuusperiaatteesta kaupungin johtajien tapaamisissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 383 Kaupunginjohtaja/3

V 3.5.2017, Valtuutettu Mari Rantasen aloite koiraveron poistamisesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 384 Kaupunginjohtaja/4

V 3.5.2017, Valtuutettu Helena Kantolan aloite Mellarin asukastilan tilanteen korjaamiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 385 Kaupunginjohtaja/5

V 3.5.2017, Valtuutettu Matti Niirasen aloite Helsingistä sähköautoille ystävällinen kaupunki (pdf) (html)

Liite 1


§ 386 Kaupunginjohtaja/6

V 3.5.2017, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite yhden luukun palvelujen kehittämisestä yrittäjiä varten (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 387 Sivistystoimi/1

V 3.5.2017, Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastetakuusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 388 Sivistystoimi/2

V 3.5.2017, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite vieraan kielen oppimisen varhaistamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 389 Sivistystoimi/3

V 3.5.2017, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite Love Records -yhtiön muistolaatasta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 390 Sivistystoimi/4

V 3.5.2017, Valtuutettu Laura Rissasen aloite palautusluukkujen lisäämisestä kirjastoihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 391 Sivistystoimi/5

V 3.5.2017, Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite Paloheinän pulkkamäen valaistuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 392 Sivistystoimi/6

V 3.5.2017, Valtuutettu Hanna Mithikun aloite maauimalan rakentamisesta Kannelmäkeen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 393 Sivistystoimi/7

V 3.5.2017, Valtuutettu Pilvi Torstin aloite maksuttomasta joukkoliikenteestä koululaisryhmille Suomi 100-juhlavuonna (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 394 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 3.5.2017, Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmäaloite Olympiaterminaalin ja Katajanokan terminaalin välisestä rantapromenadista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 394 Stadsplanerings- och fastighetsväsendet/1

F 3.5.2017, Den av Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp väckta gruppmotionen om en strandpromenad mellan Olympiaterminalen och Skatuddsterminalen (pdf) (html)

Bilaga 1

Bilaga 2

Besluthistoria (pdf) (html)§ 395 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 3.5.2017, Valtuutettu Pentti Arajärven aloite Miina Sillanpään mukaan nimettävästä alueesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 396 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 3.5.2017, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite pyöräilijöiden ajolinjojen merkitsemisestä Elielinaukiolle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 397 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 3.5.2017, Valtuutettu Helena Kantolan aloite ruokajonossa oleville järjestettävistä sisätiloista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 398 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 3.5.2017, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ympärivuotisesta pyöräilyreitistä Keskuspuiston läpi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 399 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

V 3.5.2017, Valtuutettu René Hurstin aloite tilojen varaamisesta Koskelan sairaalasta Stop Huumeille ry:lle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 400 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

V 3.5.2017, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite Jakomäen alueen uimakuoppien kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 401 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

V 3.5.2017, Valtuutettu Hannu Oskalan aloite Guggenheim-hankkeelle varatun maa-alueen kehittämisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 402 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

V 3.5.2017, Valtuutettu Anna Vuorjoen aloite sukupuolineutraalien WC-tilojen järjestämisestä kaupungin tiloihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 403 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 3.5.2017, Valtuutettu Nina Hurun aloite iäkkään henkilön palvelutarpeen ilmoittamisen selkeyttämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 404 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V 3.5.2017, Valtuutettu Petra Malinin aloite sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 405 Sosiaali- ja terveystoimi/3

V 3.5.2017, Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite terveyskeskuksen ajanvarauspalvelujen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 406 Sosiaali- ja terveystoimi/4

V 3.5.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ympärivuorokautisen hoidon kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 407 Kaupunginjohtaja/7

V 3.5.2017, Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 408 Kaupunginjohtaja/8

V 3.5.2017, Hallintosäännön tekninen tarkistus (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 409 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 3.5.2017, Siuntion ja Tuusulan kuntien liittyminen Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän jäseniksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 410 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V 3.5.2017, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2016 (pdf) (html)

Liite 1


§ 411 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/10

V 3.5.2017, Kunnan asukkaan aloite paremmasta kävely-ympäristöstä Rautatieasemalle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 412 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 413 Kaupunginjohtaja/4

Kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan nuorisoasiainjohtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)


§ 414 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 415 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite roskakorien lisäämisestä Vuosaareen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 416 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 417 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 418 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Liisankadun ja Maurinkadun risteyksen liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 419 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite Vuosaarentien liikenneturvallisuuden parantamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 420 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite täydennysrakentamisen kitkojen poistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 421 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lausunto ympäristöministeriölle laista asumisoikeusasunnoista sekä suuntaviivoista pitkän korkotukimallin kehittämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

YM, esitysluonnos asumisoikeusasunnoista 23.2.2017

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 422 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

HKL:n lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 423 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 424 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttaminen ja uusien kuntien liittyminen järjestelmän käyttäjiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 425 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 426 Kaupunginjohtaja/6

Iltakouluasia: Helsingin kaupungin brändikonseptin soveltamisen eteneminen (pdf) (html)


§ 427 Sivistystoimi/2

Iltakouluasia: Maahanmuutto ja työllisyys – tilannekatsaus Helsingin tilanteeseen sekä Helsingin osaamiskeskus kotouttamisen uudistajana (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04