Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
14 / 10.04.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 354 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 355 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 356 Kaupunginjohtaja/1

V 19.4.2017, Lainan ja kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Urheiluhallit Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hankesuunnitelma_2017.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 357 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 19.4.2017, Malminkartanon Rukkilanrinne 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12414) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 358 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 19.4.2017, Myllypuron Yläkiventie 6:n asemakaavan muuttaminen (nro 12409) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 359 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite yleiskaavan hyväksymisen siirrosta uudelle valtuustolle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 360 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 361 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite Vartiosaaren asuntotuotantohankkeen estämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 362 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite paremmasta kävely-ympäristöstä Rautatieasemalle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 363 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


§ 364 Kaupunginjohtaja/4

Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijoiden yhteenveto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 365 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 366 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 367 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 368 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi Länsimetro Oy:n rahankäytön ja rakennustoimien valvonnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 369 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 370 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 371 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Maankäyttösopimus ja esisopimus Asunto Oy Neitsytsaarentien ja Kiinteistö Oy Helsingin Mustalahdentie 3:n kanssa (asemakaavamuutos nro 12429 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 372 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asuntokortteleiden varaaminen kahdelle hakijayhteenliittymälle (Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49273 ja 49274) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Hakemukset, joiden perusteella ei esitetä varausta

Liite 9

Hakemukset, joiden perusteella esitetään varausta

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 373 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto ympäristöministeriölle laista asumisoikeusasunnoista sekä suuntaviivoista pitkän korkotukimallin kehittämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 374 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 375 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön viran väliaikainen hoitaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 376 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 377 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 378 Sivistystoimi/1

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite vesivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentaminen Koskelan alueelle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04