Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
13 / 03.04.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 324 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 325 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 326 Kaupunginjohtaja/1

V 19.4.2017, Nuorten aloitteet vuonna 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 327 Kaupunginjohtaja/2

V 19.4.2017, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Helena Kantolan eronpyyntö


§ 328 Kaupunginjohtaja/3

V 19.4.2017, Hallintosäännön täydentäminen Korkeasaaren eläintarhaa koskevilla väliaikaisilla määräyksillä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 329 Kaupunginjohtaja/4

V 19.4.2017, Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Myllypuron kampukselle (pdf) (html)

Liite 1

Takaushakemus 22.2.2017


§ 330 Sivistystoimi/1

V 19.4.2017, Kunnan asukkaan aloite vesivoimistelualtaan ja liikuntatilojen rakentaminen Koskelan alueelle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 331 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 19.4.2017, Taka-Töölön Mechelininkatu 34:n asemakaavan muuttaminen (nro 12342, Yleisradion entinen toimitalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 332 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 19.4.2017, Munkkivuoren ala-asteen perusparannushankkeen enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 333 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 19.4.2017, Vesalan peruskoulun laajennuksen ja muutoksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 334 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 19.4.2017, Kannelmäen vanhan ostoskeskuksen tilalle muodostettavien asuin- ja liikerakennusten tontin ja asuinrakennusten tonttien vuokraus- ja myyntiperusteet (Kaarela, Kannelmäki, tontit 33130/5 - 11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Kopio asemakaavan muutoksesta

Liite 3

Liite 4

Varauksensaajan kartta rahoitus- ja hallintamuodoista

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 335 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 19.4.2017, Vuokrausperusteet asuntotonteille Roihuvuoren, Mellunkylän ja Laajasalon alueilla (Roihuvuori, Mellunkylä ja Laajasalo) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 336 Kaupunginjohtaja/3

Muutoksia vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntiin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 337 Kaupunginjohtaja/4

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö (pdf) (html)

Liite 1


§ 338 Kaupunginjohtaja/5

Sosiaali- ja terveystoimialan terveys- ja päihdepalvelujen johtajan virkaan ottaminen (pdf) (html)


§ 339 Kaupunginjohtaja/6

Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 340 Kaupunginjohtaja/7

Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 341 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 29.3.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 342 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 343 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 344 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 345 Sivistystoimi/1

Valtuutettu René Hurstin toivomusponsi mahdollisuuksista järjestää ilmaisia hygieniapassikoulutustilaisuuksia (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 346 Sivistystoimi/2

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi koulujen järjestyssääntöihin kielto seksuaalisesta häirinnästä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 347 Sivistystoimi/3

Eron myöntäminen kulttuurikeskuksen yhteispalvelupäällikölle (pdf) (html)


§ 348 Sivistystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 349 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Vihdin Eerolan ryhmäpuutarhan alueen varaaminen hakumenettelyn järjestämistä varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 350 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Asuntotontin (AK) varaaminen Kiinteistö Oy PJV:lle ja NREP Finland WH 4 Oy:lle (Herttoniemi, tontti 43081/2) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 351 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi liikenteen sujuvuuden huomioimisesta Hämeentien liikennesuunnitelman toteutuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 352 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 353 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04