Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
12 / 27.03.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 296 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 297 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 298 Kaupunginjohtaja/1

V 19.4.2017, Lainan myöntäminen Tapanilan jalkapalloareena Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 4_Investoinnin_takaisinmaksulaskelma

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 299 Kaupunginjohtaja/2

V 19.4.2017, Hankintakeskuksen vuoden 2016 talousarvion toteutumaton sitova tavoite (pdf) (html)

Liite 1


§ 300 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 19.4.2017, Kalasataman Työpajanpihan asemakaavan muuttaminen (nro 12390) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 301 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin kaupungin palvelutoiminnan yhdenvertaisuussuunnitelman päämäärät ja periaatteet (pdf) (html)


§ 302 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin kaupungin henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2017 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 303 Kaupunginjohtaja/5

Vaalitoimikuntien asettaminen ja jäsenten määrääminen vuoden 2017 kuntavaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 304 Kaupunginjohtaja/6

Lainan myöntäminen POHU Areena Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

POHU Areena Oy lainahakemus.pdf

Liite 2

POHU Areena Oy lainahakemuksen_liite.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 305 Kaupunginjohtaja/7

Valtuutettu Björn Månssonin toivomusponsi sähköpistokkeista julkisen liikenteen terminaaleihin ja pysäkeille (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 306 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunkiympäristön ja sosiaali- ja terveystoimialan tiimitason esimiesten virkojen perustaminen (pdf) (html)


§ 307 Kaupunginjohtaja/9

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 308 Kaupunginjohtaja/10

Kaupunginvaltuuston 22.3.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 309 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 310 Kaupunginjohtaja/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 311 Kaupunginjohtaja/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 312 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Eron myöntäminen rakennusviraston kaupunginarkkitehdin virasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 313 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Rakennusviraston kaupunginarkkitehdin avoimen viran hoito (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 314 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 315 Sivistystoimi/1

Lausunto Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön ehdotuksesta säätiön sääntöjen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 316 Sivistystoimi/2

Alueen varaaminen monitoimihallin suunnittelua varten Kromax Consulting Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Hankesuunnitelma_Tapulikaupungin monitoimihalli

Liite 2

Taloussuunnitelma_monitoimihalli_Tapulikaupunki

Liite 3

Rahoituslaskelmat_monitoimihalli_Tapulikaupunki

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 317 Sivistystoimi/3

Venesatamayksikön väistötilojen rakentamisen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Rajasaaren hankesuunnnitelma 060217.pdf

Liite 2

Tarveselvitys 06022017.pdf

Liite 3

Asemap-katos-20.10

Liite 4

Asemap-halli-07.11

Liite 5

Tilakeskuksen lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 318 Sivistystoimi/4

Suunnitteluvarauksen myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Helsinki Stadion Oy, pöytäkirjanote 17.1.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 319 Sivistystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 320 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Valtuutettu Jape Lovénin toivomusponsi liikenteen sujuvuuden huomioimisesta Hämeentien liikennesuunnitelman toteutuksessa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 321 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi liikenneturvallisuuden selvittämisestä myös näkövammaisten osalta Hämeentien liikennesuunnitelman toteutuksessa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 322 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 323 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04