Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
11 / 20.03.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 271 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 272 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 273 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 29.3.2017, Lauttasaaren Nahkahousuntie 5:n asemakaavan muuttaminen (nro 12398) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 274 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 29.3.2017, Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttaminen (nro 12333) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 275 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 29.3.2017, Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 276 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 29.3.2017, Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Siirtyvä henkilöstö 1.6.2017

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 277 Kaupunginjohtaja/3

Helsingin Musiikkitalo Oy:n osakassopimuksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 278 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunkiympäristön toimialan eräiden palvelujen yksiköiden päälliköiden virkojen perustaminen (pdf) (html)


§ 279 Kaupunginjohtaja/5

Helsingin kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 280 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 1.3.2017 § 139 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Rakentamispalveluliikelaitoksen perustaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 281 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 15.3.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 282 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 283 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 284 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 285 Sivistystoimi/1

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi vammaisten avustajien maksuttomista lipuista Helsingin kaupunginteatteriin (pdf) (html)

Liite 1


§ 286 Sivistystoimi/2

Luvan myöntäminen liikuntalautakunnalle maa-alueen vuokraamiseen Itä-Helsingin Jalkapalloareenat Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Hankesuunnitelma

Liite 4

Vuokraushakemus 20.12.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 287 Sivistystoimi/3

Suunnitteluvarauksen myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle Sonera Stadiumin peruskorjaus- ja -parannushanketta varten (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 288 Sivistystoimi/4

Liikuntaviraston sisäliikuntapalveluiden ja ulkoliikuntapalveluiden osastopäälliköiden avoimien virkojen hoitaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 289 Sivistystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 290 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto oikeusministeriölle asunto-osakeyhtiöiden purkavasta lisärakentamisesta ja asunto-osakeyhtiölain muutostarpeesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 291 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Rakennusvalvontaviraston yli-insinöörin viran määräaikainen hoitaminen (pdf) (html)


§ 292 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi mahdollisuudesta kartoittaa ja säilyttää Malmin lentokenttäalueen luonto- ja virkistysarvot (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 293 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 294 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveystoimialan sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen johtajan viran hakumenettelyn uusiminen (pdf) (html)

Liite 1

Hakijayhteenveto


§ 295 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04