Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
10 / 13.03.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 246 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 247 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 248 Kaupunginjohtaja/1

V 22.3.2017, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtionvarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Liite 21

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 249 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 22.3.2017, Katajanokan maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muuttaminen (nro 12333) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 29.3.2017, Kyläsaaren opiskelijatalojen ja urheiluhallin asemakaavan muuttaminen (nro 12407) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 22.3.2017, Suvilahden tiilisen kaasukellon kunnostuksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 252 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 29.3.2017, Vuokrausperusteet neljälle Länsisataman Jätkäsaaren asuinkerrostalotontille (tontit 20070/2, 20828/2-3 ja 7) (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12270 kaavakartasta

Liite 2

Kopio asemakaavan muutoksen nro 12331 kaavakartasta

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 253 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 29.3.2017, Hämeentie 153:n asemakaavan muuttaminen (nro 12303) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 254 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 22.3.2017, Sosiaali- ja terveysviraston laitoshuoltopalvelujen siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Kaupunginjohtaja/3

Vastaus valtiovarainministeriölle Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


§ 256 Kaupunginjohtaja/4

Toimialojen hallinnon eräiden yksiköiden päälliköiden virkojen perustaminen (pdf) (html)


§ 257 Kaupunginjohtaja/5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 25.-26.4.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 258 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 259 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 260 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 261 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Pukinmäen rantapuiston ja Bockinpuiston luoteisosan puistokäytävän puistosuunnitelman hyväksyminen (nro VIO 5835/1) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 262 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 263 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 264 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Suomen valtion kanssa tehdyn yhteismyyntisopimuksen mukainen kiinteistökaupan esisopimus (Säätalo, Kluuvi, korttelin nro 240 tontti nro 14) (pdf) (html)

Liite 1

Esisopimus

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 265 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi mahdollisuudesta kartoittaa ja säilyttää Malmin lentokenttäalueen luonto- ja virkistysarvot (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 266 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Rakennusvalvontaviraston virastopäällikön avoimen viran hoito (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 267 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelun eteneminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 268 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 269 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman loppuraportti (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 270 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04