Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
07 / 20.02.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 167 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 168 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 169 Kaupunginjohtaja/1

V 1.3.2017, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite Kontupisteen ja Mellarin digipalveluiden jatkon turvaamiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Kaupunginjohtaja/2

V 1.3.2017, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite "tyhjä"-painikkeen poistamisesta äänestyspainikkeista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 1.3.2017, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite HSL:n opiskelija-alennusten laajentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 172 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

V 1.3.2017, Valtuutettu Seija Muurisen aloite Kruunusiltojen käytöstä yöaikaan joukkoliikenteelle (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 173 Sivistystoimi/1

V 1.3.2017, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite kuntouttavan vankityön jatkamisedellytysten turvaamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 1.3.2017, Valtuutettu Petra Malinin aloite turvallisemmasta suojatiekaupungista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Sosiaali- ja terveystoimi/1

V 1.3.2017, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden jalkautumisesta vanhuspalvelujen pariin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 176 Sosiaali- ja terveystoimi/2

V 1.3.2017, Valtuutettujen Anna Vuorjoen ja Mari Holopaisen aloite varhaiskasvatuksen psykologitoiminnan käynnistämiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 177 Kaupunginjohtaja/3

V 1.3.2017, Kunnan jäsenen tekemä osaliitosesitys kuntarakennelain (1698/2009) mukaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

V 1.3.2017, Kulosaaren metrosillan peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 179 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 1.3.2017, Länsi-Pakilan Elontie 56:n asemakaavan muuttaminen (nro 12413, tontti 34143/3) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 180 Kaupunginjohtaja/3

Nuorten palkkaus kaupunkiympäristön puhtaanapitoon vuonna 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 181 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 182 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 183 Kaupunginjohtaja/6

Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 § 94 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Vuonna 2016 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuodelle 2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 185 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 186 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Tuomo Valokaisen toivomusponsi sähkönsaannin toteuttamisesta Vaasanpuistikon (Piritorin) alueella (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi HSL:n ja HKL:n operointisopimuksen jatkamisesta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle TeliaSonera Finland Oyj:n ympäristölupahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Ympäristölupahakemus

Liite 3

Saate ympäristölupahakemukseen

Liite 4

Liite 5

Ympäristölupahakemuksen liitteet 5-8

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 189 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 190 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 191 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupunginvaltuuston 15.2.2017 § 95 tekemän päätöksen täytäntöönpano: Eron myöntäminen rakennusvalvontaviraston virastopäällikölle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 192 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 193 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Muutos vapaaehtoistyön neuvottelukunnan kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Helsinki-Team ry:n esitys nuorisojärjestöjen edustajan nimeämisestä11.1.2017

Liite 2

Pynnönen Petro, eroilmoitus 7.2.2017

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04