Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
05 / 06.02.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 100 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 101 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 102 Kaupunginjohtaja/1

V 15.2.2017, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen, toimintakatteen alittaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Olk

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Sto

Liite 11

HKM

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 103 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 15.2.2017, Jätkäsaaren Tornihotellin ja Lars Sonckin makasiinien asemakaavan muuttaminen (nro 12351) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 15.2.2017, Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: kaupunkisuunnittelulautakunnan 29.11.2016 (424 §) päätös Meri-Rastilan Lohiniemenrannan asemakaavan muuttaminen (nro 12399) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Kaupunginjohtaja/3

Hankintaoikaisuvaatimuksen hyväksyminen, nimipalvelu- ja DHCP-järjestelmän hankinta (H071-16) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 106 Kaupunginjohtaja/4

Vaalilautakuntien asettaminen ja jäsenten määrääminen vuoden 2017 kuntavaaleihin (pdf) (html)

Liite 1

Vaalilautakunnat Kuntavaalit 2017.pdf


§ 107 Kaupunginjohtaja/5

Vaalitoimikuntien asettaminen ja jäsenten määrääminen vuoden 2017 kuntavaaleihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 108 Kaupunginjohtaja/6

Esitys valtioneuvostolle pelastustoimen säilyttämisestä Helsingin kaupungin omana toimintana (pdf) (html)


§ 109 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginhallituksen myöntämät talousarvioavustukset vuodelle 2017 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 110 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuusavustukset vuonna 2017 (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle


§ 111 Kaupunginjohtaja/9

Päätösvallan delegoiminen asukasosallisuuden projektiavustuksissa (pdf) (html)


§ 112 Kaupunginjohtaja/10

Johtajasopimus kansliapäällikölle (pdf) (html)

Liite 1

Kansliapäällikön johtajasopimus


§ 113 Kaupunginjohtaja/11

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, palvelukokonaisuuden johtajien virkasuhteiden siirrot (pdf) (html)


§ 114 Kaupunginjohtaja/12

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuurijohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kulttuurijohtaja_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 115 Kaupunginjohtaja/13

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntajohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liikuntajohtaja_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 116 Kaupunginjohtaja/14

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 117 Kaupunginjohtaja/15

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 118 Kaupunginjohtaja/16

Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Maankäytönjohtaja_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Kaupunginjohtaja/17

Kaupunkiympäristön toimialan kaupungininsinöörin viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Kaupungininsinööri_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 120 Kaupunginjohtaja/18

Kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusjohtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Liite 1

Asiakkuusjohtaja_Yhteenveto.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 121 Kaupunginjohtaja/19

Kaupunginvaltuuston 1.2.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 122 Kaupunginjohtaja/20

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 123 Kaupunginjohtaja/21

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 124 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 125 Sivistystoimi/1

Luvan myöntäminen maa-alueen vuokraamiseen Lassilan liikuntapuiston yhteydestä POHU-Areena Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 126 Sivistystoimi/2

Luvan myöntäminen maa-alueen vuokraamiseen Tapanilan urheilukentän yhteydestä Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 127 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 128 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Tuulivoiman sijoittamisperiaatteet Helsingissä kaupunkisuunnittelun näkökulmasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 129 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Nahkahousuntie 5:n kanssa liittyen asemakaavanmuutosehdotukseen nro 12398 (Lauttasaari, tontti31134/9) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 130 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Tonttien varaaminen kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten (Meilahti, Töölöntulli, tontit 15520/8 ja 15520/14) (pdf) (html)

Liite 1

Suunnitteluvaraushakemus

Liite 2

Liite 3

Asemakaava 10481

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Jätkäsaaressa sijaitsevan LPA-tontin varaaminen Jätkäsaaren pysäköinti Oy:lle ja Lidl Suomi Ky:lle (Länsisatama/Jätkäsaari, tontti 20831/1) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Suunnitelma


§ 132 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 133 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle alkoholilain kokonaisuudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta (pdf) (html)

Liite 1

Sosiaali- ja terveysministeriö, lausuntopyyntö, Alkoholilain kokonaisuudistus

Liite 2

HE-luonnos Alkoholilain kokonaisuudistus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 134 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 135 Kaupunginjohtaja/22

Iltakouluasia: Valtuustokauden 2017–21 strategian valmistelu (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04