Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
03 / 23.01.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 48 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 49 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 50 Kaupunginjohtaja/1

V 1.2.2017, Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 51 Kaupunginjohtaja/2

V 1.2.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajan ja jäsenen sekä kaupunginhallituksen varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 52 Kaupunginjohtaja/3

V 1.2.2017, Liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 53 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 1.2.2017, Veräjämäen huvilatonttien asemakaavan muuttaminen (nro 12403) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 1.2.2017, Munkkiniemen Lokkalantie 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12396, korttelin 30057 tontti 14) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 1.2.2017, Lauttasaaren Lohiapajanlahden alueen asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 11040) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 56 Kaupunginjohtaja/3

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta kansliapäällikön virkaan ottamista koskevassa asiassa (pdf) (html)


§ 57 Kaupunginjohtaja/4

Hankintaoikaisuvaatimuksen hylkääminen, Maahanmuuttajien kotoutumista parantavat palvelut (H124-16) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Oikaisuvaatimus 25.11.2016, 77 § päätökseen

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 58 Kaupunginjohtaja/5

Eräiden vuoden 2016 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen määrärahojen siirrot (pdf) (html)

Liite 1


§ 59 Kaupunginjohtaja/6

Edustajien nimeäminen pohjoismaiseen pääkaupunkikokoukseen Helsingissä 16. - 17.2.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 60 Kaupunginjohtaja/7

Kaupunginvaltuuston 18.1.2017 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 61 Kaupunginjohtaja/8

Kaupunginvaltuuston 18.1.2017 (12 §) tekemän päätöksen täytäntöönpano: Kaupungin edustajien nimeäminen Keski-Pasilasta tornialueen suunnittelu- ja toteutuskilpailun arviointi- ja ohjausryhmiin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 63 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 64 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Helsinki LED-hankkeen selvitys ledeihin siirtymisen aikataulusta sekä kustannusvertailun päivitys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Laajasalon uuden ostoskeskuksen liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoikeutta koskevan sopimuksen hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 66 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 67 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Alueen varaaminen Planmeca Oy:lle majoitus- ja koulutustoimintaa varten (Vuosaari, Lohiniemenranta) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Hakemus

Liite 4

Liite 5

HarboAcademy JKMM piirros

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 68 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle Kruununhaan arvokkaita porrashuoneita koskevan asemakaavan nro 12266 valitusasiassa (pdf) (html)

Liite 1

Haon päätös 12.5.2016

Liite 2

Korkein hallinto-oikeus, selityspyyntö 23.11.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 69 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 70 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04