Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
01 / 09.01.2017Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 3 Kaupunginjohtaja/1

V 18.1.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Kaupunginjohtaja/2

V 18.1.2017, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 5 Kaupunginjohtaja/3

V 18.1.2017, Lainan myöntäminen Tuomarinkylän ratsastuskoulu Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Lainahakemus, julkinen.pdf

Liite 2

Ratsastuskoulun_hankesuunnitelma_julkinen.pdf

Liite 3

Ratsastuskoulun rakennuslupa.pdf

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Kaupunginjohtaja/4

V 18.1.2017, Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoitusosuuden korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Stadion-Säätiön anomus lisärahoituksesta 2.12.2016

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 7 Kaupunginjohtaja/5

V 18.1.2017, Päätoimisten luottamushenkilöiden palkan ja työajan määrittäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 18.1.2017, Vuosaaren Lokkisaarenpuiston asemakaavan muuttaminen (nro 12279) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 9 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 18.1.2017, Vuosaaren Punakiventie 1 - 11:n asemakaavan muuttaminen (nro 12280) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 18.1.2017, Raide-Jokerin tekninen asemakaava ja asemakaavan muutokset (nro 12400) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 18.1.2017, Rakennuksen vuokraaminen opetus- ja varhaiskasvatusviraston käyttöön Kiinteistö Oy Vattuniemenkuja Neljältä (Lauttasaari) (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 12 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 18.1.2017, Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun järjestäminen; alueen varaaminen ja kilpailun lähtökohtien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 13 Kaupunginjohtaja/3

Henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelman periaatteet (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Kaupunginjohtaja/4

Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 15 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 16 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 17 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi aikataulutetun vesiliikenteen mahdollistavista laiturialueista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Valtuutettu Seija Muurisen Seija toivomusponsi Laajasalon liityntäpysäköintipaikkojen rakentamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Kaupunginjohtaja/1

Työllisyydenhoidon Helsinki-lisän raportointi ja arviointi sekä myöntämisehtojen päivittäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 20 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 21 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Hernesaaren alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 12437) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kulosaaren tontin 42014/7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12439) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 23 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Laajasalon Repossaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12442) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 24 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Valtuutettu Jessica Karhun aloite homekoiran käytöstä kosteusvaurioisten koulujen korjauksissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 25 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Maankäyttösopimus Suomen Lähetysseura ry:n kanssa (asemakaavan muutosehdotus nro 12408 (tontti 7/452/19) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimusluonnos

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 26 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Eron myöntäminen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavapäällikön virasta (pdf) (html)

Liite 1

Erohakemus

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 27 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon purkamisen vaihtoehtotarkastelun tulokset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 28 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

Ryhmärakennuttamishankkeiden takaamiseen liittyvä selvitys (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 29 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04