Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
44 / 12.12.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 1118 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 1119 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 1120 Sivistystoimi/1

V 18.1.2017, Liikuntajohtajan avoimen viran hoito (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1121 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 18.1.2017, Huopalahden asema-alueen ja ympäristön asemakaavan muuttaminen (nro 12392) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1122 Kaupunginjohtaja/3

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä vuoden 2017 kuntavaaleissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1123 Kaupunginjohtaja/4

Vaalipäivän äänestyspaikat Helsingissä vuoden 2017 kuntavaaleissa (pdf) (html)

Liite 1


§ 1124 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1125 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1126 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunnon antaminen valitukseen Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelman hyväksymistä koskevasta kaupunginvaltuuston päätöksestä 31.8.2016 § 210 (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin hallinto-oikeus, lausuntopyyntö 13.10.2016

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1127 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Tavoitteet ja toimenpiteet viherkattojen rakentamisen edistämiseksi Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1128 Sivistystoimi/1

Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1129 Sivistystoimi/2

Valtuutettu Johanna Sydänmaan toivomusponsi kiirehtiä Vuosaaren lukion uudisrakennuksen sisällyttämistä investointiohjelmaan (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1130 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1131 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Sofianlehdon A-talon toiminnallisen muutoksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1132 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 1133 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.1.2017 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 1134 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04