Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
37 / 24.10.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 909 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 910 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 911 Kaupunginjohtaja/1

V 2.11.2016, Kaupunginvaltuuston kokoontuminen vuonna 2017 (pdf) (html)


§ 912 Kaupunginjohtaja/2

V 2.11.2016, Asuntolautakunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 913 Kaupunginjohtaja/3

V 9.11.2016, Hallintosäännön hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 914 Kaupunginjohtaja/4

V 2.11.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 915 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 2.11.2016, Vuokraus- ja myyntiperusteiden vahvistaminen asuinkerrostalotonteille Roihuvuoressa (tontit 43233/6 ja 7) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 916 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 2.11.2016, Vuokrausperusteet yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevan rakennuksen tontille (Laajasalo, tontti 49320/5) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 917 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi Helen Oy:n palvelukokonaisuuksien kehittämismahdollisuuksien selvittämiseen liittyen (pdf) (html)

Liite 1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016


§ 918 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi koskien biomassan kestävyyskriteerejä kaupungin energiantuotannossa (pdf) (html)

Liite 1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016


§ 919 Kaupunginjohtaja/5

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi koskien mahdollisuuksia luopua kivihiilestä Helsingin energiankäytössä (pdf) (html)

Liite 1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016


§ 920 Kaupunginjohtaja/6

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi koskien EKOenergia-sertifioitua sähkövaihtoehtoa (pdf) (html)

Liite 1

Helen Oy:n lausunto 31.5.2016


§ 921 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 922 Kaupunginjohtaja/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 923 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 924 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Stansvikinrannan ruoppaukseen ja täyttöön (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lupahakemus Stansvikinrannan vesialueen ruoppaukseen ja täyttöön

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 925 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 926 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Espoon ja Helsingin yhteistyösopimus Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteutuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 927 Rakennus- ja ympäristötoimi/4

Ympäristökeskuksen eräiden virkojen nimikkeiden muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 928 Rakennus- ja ympäristötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 929 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 930 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Roihuvuoren monipuolisen palvelukeskuksen julkisivuremontin ja sisäpuolisten korjausten hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 931 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Rakennuskiellon määrääminen osoitteessa Pohjolankatu 47/Käpyläntie 12 (nro 12419, Käpylä) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 932 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kallion ja Alppiharjun eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12424) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 933 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Haagan eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12426) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 934 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 935 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Muutos vanhusneuvoston kokoonpanossa (pdf) (html)

Liite 1

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry, eronpyyntö

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 936 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 937 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04