Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
36 / 17.10.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 883 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 884 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 885 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginvaltuuston 12.10.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 886 Kaupunginjohtaja/1

V 26.10.2016, Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 887 Kaupunginjohtaja/2

V 26.10.2016, Periaatepäätös lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 888 Sivistystoimi/1

V 2.11.2016, Jätkäsaaren alueen peruskoulun perustaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 889 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 2.11.2016, Katajanokan Satamakatu 7 - 11 asemakaavan muuttaminen (nro 12341, tontit 147/7, 9 ja 11) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 890 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 26.10.2016, Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Muistutukset, osa 1

Liite 16

Muistutukset, osa 2

Liite 17

Muistutukset, osa 3

Liite 18

Muistutukset_osa4

Liite 19

Muistutukset, osa 5

Liite 20

Muistutukset, osa 6

Liite 21

Muistutukset, osa 7

Liite 22

Lausunnot (osa päätöshistoriaa)

Liite 23

Lausunnot Natura-arvioinnista

Liite 24

Adressi Lauttasaaren vehreyden ja omaleimaisuuden puolesta

Liite 25

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 1

Liite 26

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 2

Liite 27

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 3

Liite 28

Adressi Keskuspuiston puolesta, osa 4

Liite 29

Kirjeet

Liite 30

Kirje 7.6.2016

Liite 31

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Liite 32

Liite 33

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 891 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginhallituksen edustajan valinta eräisiin lauta- ja johtokuntiin (pdf) (html)


§ 892 Kaupunginjohtaja/5

Valtuutettu Asko-Seljavaaran toivomusponsi Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön vuokralaisten aseman turvaamisesta (pdf) (html)


§ 893 Kaupunginjohtaja/6

Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen (pdf) (html)

Liite 1

Avustushakemus 26.9.2016

Liite 2

Liite 3

Liite Peruskorjaushankkeen valmiusaste

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 894 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan myöntäminen liikuntavirastolle Vuosaaren liikuntapuiston esirakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liikuntaviraston määrärahaesitys, 17.8.2016

Liite 2


§ 895 Kaupunginjohtaja/8

Pääkaupunkiseudun kasvupalveluiden järjestämistä koskevan erillisratkaisun valmistelun käynnistäminen (pdf) (html)


§ 896 Kaupunginjohtaja/9

Sopimus kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanoton järjestämisestä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 897 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 898 Kaupunginjohtaja/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 899 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponsi kokonaisselvityksen laatimisesta bussiliikenteen kilpailutuksesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 900 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 901 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 902 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Linnunlaulun eräiden puisto, rautatie- ja katualueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12412) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 903 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lauttasaaren koillisosan kortteleiden eräiden tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 12418) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 904 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lauttasaaren tontin 31099/3 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12417) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 905 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Maankäyttösopimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa (asemakaava nro 12341, Katajanokka) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 906 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Maankäyttösopimus Asunto Oy Helsingin Lopinkulman kanssa (asemakaava nro 12396, Vanha Munkkiniemi) (pdf) (html)

Liite 1

Sopimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 907 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 908 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04