Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
32 / 19.09.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 28.9.2016, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta (pdf) (html)

Liite 1


1

V 28.9.2016, Vihreiden valtuustoryhmän ryhmäaloite alueiden eriarvoisuuden torjumisesta (pdf) (html)


2

V 28.9.2016, Kansliapäällikön virkaan ottaminen ja avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)

Liite 1

Kansliapäällikön viran hakijoiden yhteenveto_020916


2

V 28.9.2016, Kansliapäällikön virkaan ottaminen ja avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)1

V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista (pdf) (html)

Liite 1


1

V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista (pdf) (html)


2

V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite alueellisesta kielikokeilusta Helsingissä (pdf) (html)

Liite 1


2

V 28.9.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite alueellisesta kielikokeilusta Helsingissä (pdf) (html)1

V 28.9.2016, Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan hyväksyminen (pdf) (html)


1

V 28.9.2016, Helsingin uuden yleiskaavan - Kaupunkikaavan hyväksyminen (pdf) (html)


2

V 28.9.2016, Kaupunkiympäristön toimialan yhteinen tilahanke, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


2

V 28.9.2016, Kaupunkiympäristön toimialan yhteinen tilahanke, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)1

V 28.9.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta (pdf) (html)


1

V 28.9.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrénin ja Veronika Honkasalon aloite hätämajoituksen järjestämisessä noudatettavasta ohjeistuksesta (pdf) (html)3

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)


4

Helsingin kaupungin linjaus kansainvälistä suojelua saavien vastaanoton täsmentämiseksi ja alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden turvapaikanhakijoiden kuntapaikkakiintiöksi (pdf) (html)

Liite 1


5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 4.-5.10.2016 Espoossa (pdf) (html)

Liite 1


5

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen 4.-5.10.2016 Espoossa (pdf) (html)


6

Kaupunginvaltuuston 14.9.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta telekaapelin, vesijohdon ja paineviemärin asentamisesta mereen Hernesaaren ja Pihlajasaaren väliin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Hakemusasiakirjat


1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta telekaapelin, vesijohdon ja paineviemärin asentamisesta mereen Hernesaaren ja Pihlajasaaren väliin (pdf) (html)


2

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpide-esityksestä Meilahden jalopuumetsien rajaamisesta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiksi luontotyypeiksi (pdf) (html)


2

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle toimenpide-esityksestä Meilahden jalopuumetsien rajaamisesta luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisiksi luontotyypeiksi (pdf) (html)


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Rakennuskiellon määrääminen Vartiokylän Itäkeskuksen tontille 45173/5 (nro 12411) (pdf) (html)

Liite 1


1

Rakennuskiellon määrääminen Vartiokylän Itäkeskuksen tontille 45173/5 (nro 12411) (pdf) (html)


2

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Itäkeskuksen kauppakeskuksen vanhimman osan julkisivujen suojelua koskevasta rakennussuojeluesityksestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7


2

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Itäkeskuksen kauppakeskuksen vanhimman osan julkisivujen suojelua koskevasta rakennussuojeluesityksestä (pdf) (html)


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04