Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
30 / 05.09.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 746 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 747 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 748 Kaupunginjohtaja/1

V 14.9.2016, Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 749 Kaupunginjohtaja/2

V 14.9.2016, Eräiden vuoden 2016 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä siirtäminen (pdf) (html)


§ 750 Kaupunginjohtaja/3

V 28.9.2016, Kansliapäällikön virkaan ottaminen ja avoimen viran hoitaminen (pdf) (html)


§ 751 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 14.9.2016, Raide-Jokeri-linjan raitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 752 Kaupunginjohtaja/3

Vaalivalmistelutoimikunnan kahden jäsenen, varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 753 Kaupunginjohtaja/4

Esitys valtioneuvostolle pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi sote- ja aluehallintouudistuksissa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 754 Kaupunginjohtaja/5

Kaupunginvaltuuston 31.8.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 755 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 756 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 757 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2017 - 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 758 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kuntien energiatehokkuussopimukseen liittyminen sopimuskaudelle 2017-2025 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


§ 759 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 760 Sivistystoimi/1

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 761 Sivistystoimi/2

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 762 Sivistystoimi/3

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 §:n muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 763 Sivistystoimi/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 764 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kalasataman Palvelu 2 Oy:n perustaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 765 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Oikaisuvaatimus asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmän ehtoja sekä asukas- ja yrityspysäköintivyöhykkeen laajentamista koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 766 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Länsisataman Bunkkeri ja naapurikortteleita koskevassa asemakaava-asiassa (nro 12173) (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 28.7.2016


§ 767 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennuksen esteettömyydestä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 768 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 769 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04