Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
27 / 15.08.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 682 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 683 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 684 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 31.8.2016, Kruunusillat -hankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 685 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 31.8.2016, Haagan tonttien 29062/1, 2 ja 5, korttelien 29063 ja 29065-29067 ym. sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12370, Haagan Kultareunan alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 686 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Käytöstä poistuneen ajoneuvon lahjoitus sopimuspalokunnalle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 687 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta Vaskilahden vesialueen ruoppaukseen, täyttöön ja läjitykseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Vesilupahakemus, Sotkatien ja Sotkatien puistoalueen rakentaminen ENV797 12.2.2016

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 688 Rakennus- ja ympäristötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 689 Kaupunginjohtaja/3

Yleisten töiden lautakunnan virkamatka Hampuriin, Saksaan 29. - 30.9.2016 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 690 Kaupunginjohtaja/4

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 691 Sivistystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 692 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Helsingin kaupungin hakemus Velo-city pyöräilykonferenssin 2019 isäntäkaupungiksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 693 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kiinteistövaihto Herttoniemenrannassa, Lauttasaaressa ja Kruunuvuorenrannassa (pdf) (html)

Liite 1

Vaihtokirjaluonnos

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 694 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 695 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Toimintasuunnitelma kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi terveysasemilla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 696 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)§ 697 Social- och hälsovårdsväsendet/3

Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2017-2019 (pdf) (html)

Bilaga 1

Besluthistoria (pdf) (html)§ 697 Sosiaali- ja terveystoimi/3

Kårkulla samkommun -kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 698 Sosiaali- ja terveystoimi/4

Valtuutettu Mari Holopaisen toivomusponsi yksityisen varhaiskasvatuksen kokonaiskustannusten kehittymisestä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04