Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
26 / 08.08.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 660 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 661 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 662 Kaupunginjohtaja/1

V 31.8.2016, Yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 663 Kaupunginjohtaja/2

V 31.8.2016, Opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 664 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 31.8.2016, Konalan tonttien 32013/12 ja 13 asemakaavan muuttaminen (nro 12384, Vähäntuvantie 7 ja 9) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 665 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 31.8.2016, Kaarelan tontin 33130/1, korttelin 33131 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12381, Kannelmäen ostoskeskuksen alue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 666 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 31.8.2016, Herttoniemen tontin 43223/1 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12378, Roihuvuoren lasitusliike) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 667 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

V 31.8.2016, Vuosaaren tonttien 54055/2, 54057/2 ja 3 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 12344, Pienen Villasaaren tie 4) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 668 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

V 31.8.2016, Aleksis Kiven peruskoulu, perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 669 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/6

V 31.8.2016, Salmisaaren toimitilatonttien 20048/6 ja 9 vuokraus- ja osto-optioperusteiden muuttaminen (Länsisatama, tontit 20048/6, 9 ja 10) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 670 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/7

V 31.8.2016, Vuokraus- ja myyntiperusteet toimistotontille (Vallila, tontti 22403/2) (pdf) (html)

Liite 1

Hakemus

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 671 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/8

V 31.8.2016, Vuokrausperusteet asuntotontille ja autopaikkatonteille (Herttoniemi, tontit 43081/1, 43092/1 ja 43093/1) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 672 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/9

V 31.8.2016, Lasten päiväkoti Neulanen, hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 673 Kaupunginjohtaja/3

Kaupunginhallituksen virkamatka Amsterdamiin ja Rotterdamiin, Alankomaihin 19.9. - 21.9.2016 (pdf) (html)


§ 674 Kaupunginjohtaja/4

Lähiöprojektin toimintakertomus 2012−2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 675 Kaupunginjohtaja/5

Toimialajohtajien virkojen perustaminen (pdf) (html)


§ 676 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 677 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 678 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Pitäjänmäen Sulkapolun ympäristön asemakaava-asiassa (nro 12349) (pdf) (html)

Liite 1

Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 7.6.2016


§ 679 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Kiinteistövaihto Herttoniemenrannassa, Lauttasaaressa ja Kruunuvuorenrannassa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 680 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Tonttien varaaminen kaupunkipientalojen koerakentamishanketta varten (Mellunkylä, Vartiokylä, tontit 47305/1-18) (pdf) (html)

Liite 1

Voimala-alueen yhteenveto tutkimuksista ja selvityksistä

Liite 2

Ympäristökeskuksen tuhkalausunto

Liite 3

Liite 4

Hakemus

Liite 5

Liite 6

Asemakaavaote- ja määräykset

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 681 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Valtuutettu Matti Enrothin toivomusponsi koskien Pakilan yläasteen koulun peruskorjauksen aikataulun vaikutuksia nuorisotalon ja siellä tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta. (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04