Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
23 / 13.06.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 583 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 584 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 585 Kaupunginjohtaja/1

V 22.6.2016, Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)


§ 586 Kaupunginjohtaja/2

V 22.6.2016, Eläintarhan johtokunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 587 Kaupunginjohtaja/3

V 22.6.2016, Ympäristölautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 588 Kaupunginjohtaja/4

V 22.6.2016, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kahden varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 589 Kaupunginjohtaja/5

V 22.6.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 590 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 22.6.2016, Kaarelan tonttien 33054/1, 10 ja 11 sekä lähivirkistysalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12359, Maununnevan Nevapuiston luonnonsuojelualue) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 591 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 22.6.2016, Vartiokylän korttelin 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12368, Linnanherrankuja 10) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 592 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

V 22.6.2016, Laajasalon Hopealaakson ja Haakoninlahti 1:n eräiden asuntotonttien ja LPA-tontin vuokrausperusteet (pdf) (html)

Liite 1

Kopio asemakaavasta nro 12010

Liite 2

Kopio asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta nro 11950

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 593 Kaupunginjohtaja/3

Määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnalle kaupungintalokorttelien kehittämiseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 594 Kaupunginjohtaja/4

Kaupunginvaltuuston 8.6.2016 tekemien päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 595 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 596 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 597 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Eron myöntäminen rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikön virasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 598 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 599 Sivistystoimi/1

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi työväenopiston toiminnan jatkamisesta Oulunkylätalolla (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 600 Sivistystoimi/2

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu liikuntalautakunnan päätös 26.5.2016 § 80 koskien Ouritsaaren venetelakkaa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 601 Sivistystoimi/3

Tontin vuokraaminen Kaarelasta Helsingin Liikuntahallit Oy:lle harjoitusjäähallia varten (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 602 Sivistystoimi/4

Kaupungin tilasto- ja tutkimusohjelman, Tietoa Stadista, hyväksyminen (pdf) (html)


§ 603 Sivistystoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 604 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 605 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04