Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
22 / 06.06.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 557 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 558 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 559 Kaupunginjohtaja/1

V 22.6.2016, Helsingin kaupungin vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 560 Kaupunginjohtaja/2

V 22.6.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevien osien hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 561 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

V 15.6.2016, Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 562 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 15.6.2016, Länsisataman tonttien 20808/5, 20810/3, 20811/2 ja 3, korttelin 20812, korttelin 20262 osan sekä katualueiden ja satama-alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12173, Jätkäsaaren talletusvarasto Bunkkeri ja naapurikorttelit) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 563 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 15.6.2016, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Liite 10

Liite 11

Liite 12

Liite 13

Liite 14

Liite 15

Liite 16

Liite 17

Liite 18

Liite 19

Liite 20

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 564 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi hankintatoimen kehittämisestä (pdf) (html)


§ 565 Kaupunginjohtaja/4

Selvitys kaupunginhallitukselle Helsingissä tehtävästä työstä nuorten väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 566 Kaupunginjohtaja/5

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden katurakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 567 Kaupunginjohtaja/6

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden puistorakentamiseen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 568 Kaupunginjohtaja/7

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Vuosaaren entisen kaatopaikan kunnostustöihin ja Myllypuron entisen kaatopaikan maisemointitöihin (pdf) (html)

Liite 1


§ 569 Kaupunginjohtaja/8

Määrärahan myöntäminen kaupunginkanslialle Vuosaaren Urheilutalo Oy:n autopaikkojen siirtämiseen Mosaiikkitorin pysäköintilaitokseen liittyviin järjestelyihin (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 570 Kaupunginjohtaja/9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 571 Kaupunginjohtaja/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 572 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 573 Sivistystoimi/1

Helsingin kaupungin liittyminen Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n jäseneksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 574 Sivistystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 575 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Munkkivuoren ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 576 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lausunto ympäristöministeriölle ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) koskevien säädösten uudistamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8

Liite 9

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 577 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 578 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2015 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 579 Sosiaali- ja terveystoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 580 Sivistystoimi/3

Iltakouluasia: Koulujen alueellinen eriytyminen (pdf) (html)


§ 581 Kaupunginjohtaja/12

Iltakouluasia: Sote- ja aluehallintouudistuksen tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 582 Kaupunginjohtaja/11

Iltakouluasia: Strategiaohjelman 2013–2016 seuranta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04