Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
18 / 09.05.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


1

V 25.5.2016, Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisestä (pdf) (html)


2

V 25.5.2016, Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymisestä Mayors for Peace -verkostoon (pdf) (html)

Liite 1


3

V 25.5.2016, Valtuutettu Matti Niirasen aloite LUX-valotapahtuman kestoajan pidentämisestä (pdf) (html)

Liite 11

V 25.5.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa (pdf) (html)


1

V 25.5.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite vegaaniruuan saamiseksi kaupungin päiväkodeissa (pdf) (html)


2

V 25.5.2016, Valtuutettu Sari Mäkimattilan aloite internet-yhteyden järjestämisestä kehitysvammaisten ryhmäkoteihin (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


2

V 25.5.2016, Valtuutettu Sari Mäkimattilan aloite internet-yhteyden järjestämisestä kehitysvammaisten ryhmäkoteihin (pdf) (html)1

V 25.5.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista (pdf) (html)


1

V 25.5.2016, Valtuutettu Nuutti Hyttisen aloite kahdessa osoitteessa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetuksista (pdf) (html)


2

V 25.5.2016, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ammatillisen koulutuksen kehittämisestä (pdf) (html)

Liite 1


2

V 25.5.2016, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite ammatillisen koulutuksen kehittämisestä (pdf) (html)


3

V 25.5.2016, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite työryhmästä nuorten radikalisoinnin ennaltaehkäisemiseksi (pdf) (html)


3

V 25.5.2016, Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite työryhmästä nuorten radikalisoinnin ennaltaehkäisemiseksi (pdf) (html)


4

V 25.5.2016, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Pukinmäen Taidetalon toiminnan turvaamisesta (pdf) (html)


4

V 25.5.2016, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Pukinmäen Taidetalon toiminnan turvaamisesta (pdf) (html)1

V 25.5.2016, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntojen lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle (pdf) (html)


1

V 25.5.2016, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ryhmäaloite asuntojen lisäämisestä Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle (pdf) (html)


2

V 25.5.2016, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite mielipidetutkimuksen tekemisestä Malmin lentokenttäalueen muuttamisesta asuinkäyttöön (pdf) (html)

Liite 1


2

V 25.5.2016, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite mielipidetutkimuksen tekemisestä Malmin lentokenttäalueen muuttamisesta asuinkäyttöön (pdf) (html)


3

V 25.5.2016, Valtuutettu Jessica Karhun aloite puistokaistaleen väliaikaisesta käyttöönotosta välitunneilla (pdf) (html)

Liite 1

Jessica Karhun valtuustoaloite 7.10.2015

Liite 2

Liite 3


3

V 25.5.2016, Valtuutettu Jessica Karhun aloite puistokaistaleen väliaikaisesta käyttöönotosta välitunneilla (pdf) (html)


4

V 25.5.2016, Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite Helsingin yliopiston metroaseman nimen muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto


4

V 25.5.2016, Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite Helsingin yliopiston metroaseman nimen muuttamisesta (pdf) (html)


5

V 25.5.2016, Valtuutettu Pertti Villon aloite poliittisesta edustuksesta Heka-yhtiöiden hallituksissa (pdf) (html)


5

V 25.5.2016, Valtuutettu Pertti Villon aloite poliittisesta edustuksesta Heka-yhtiöiden hallituksissa (pdf) (html)


6

V 25.5.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite tyhjillään olevien kiinteistöjen mahdollisesta käytöstä kriisiasuntoina (pdf) (html)

Liite 1

Valtuustoaloite, Hursti


6

V 25.5.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite tyhjillään olevien kiinteistöjen mahdollisesta käytöstä kriisiasuntoina (pdf) (html)


7

V 25.5.2016, Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite aurinkokeräinten luvanvaraisuudesta ja siitä tiedottamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5


7

V 25.5.2016, Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite aurinkokeräinten luvanvaraisuudesta ja siitä tiedottamisesta (pdf) (html)3

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö (pdf) (html)


4

Koululainojen myöntäminen vuodelle 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3


4

Koululainojen myöntäminen vuodelle 2016 (pdf) (html)


5

Kultaisen Helsinki-mitalin myöntäminen ansioituneille kansalaisille 2016 (pdf) (html)

Liite 1

Ansioituneet kansalaiset


6

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2015 arviointikertomuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kaupunginhallitus

Liite 2


6

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2015 arviointikertomuksesta (pdf) (html)


7

Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esityksestä laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista koskien iäkkäitä ja vammaisia henkilöitä sekä hissiavustusta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


7

Lausunto ympäristöministeriölle hallituksen esityksestä laiksi asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista koskien iäkkäitä ja vammaisia henkilöitä sekä hissiavustusta (pdf) (html)


8

Kaupungin henkilöstötoimikunnan työnantajan edustajien nimeäminen 1.5.2016-31.5.2017 (pdf) (html)


9

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Pohjoisbaanan pyörätiesuunnitelman välillä Ratapihantie – Käpylän asema hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6


1

Pohjoisbaanan pyörätiesuunnitelman välillä Ratapihantie – Käpylän asema hyväksyminen (pdf) (html)


2

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi vuoden 2030 päästövähennystavoitteen tuomisesta päätettäväksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


2

Valtuutettu Leo Straniuksen toivomusponsi vuoden 2030 päästövähennystavoitteen tuomisesta päätettäväksi (pdf) (html)


3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Valtuutettu Pilvi Torstin toivomusponsi Helsingin strategisen työllisyysohjelman hyväksymisestä (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)1

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi koskien lähes nollaenergiarakentamista (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Lausuntopyynnön liitteet

Liite 3

Liite 4

Liite 5


1

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamiseksi koskien lähes nollaenergiarakentamista (pdf) (html)


2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04