Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
08 / 29.02.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 180 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 181 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 182 Kaupunginjohtaja/1

V 16.3.2016, Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen valinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 183 Kaupunginjohtaja/2

V 16.3.2016, Johtamisjärjestelmän uudistaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 184 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 16.3.2016, Vuokrausperusteet ja osto-oikeuden sisällyttäminen toimisto- ja hotellitonttien vuokrasopimukseen (Länsisatama, korttelin 20007 tontit 20 ja 21, Jätkäsaarenlaituri 1, Wood City) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 185 Kaupunginjohtaja/3

Esisopimus VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden ostamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 186 Kaupunginjohtaja/4

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Hankinnoissa otettava huomioon YK:n päätökset palestiinalaisalueilla (pdf) (html)


§ 187 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 188 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 189 Kaupunginjohtaja/7

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 190 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Viikin opetus- ja tutkimustilan eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta (pdf) (html)

Liite 1

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö 5.1.2016

Liite 2

Ympäristölupahakemus_Viikin koetila

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 191 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 192 Sivistystoimi/1

Vermon ravirata-alueen vuokrasopimuksen jatkaminen Vermon Ravirata Oy:n kanssa (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 193 Sivistystoimi/2

Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalvelu- ja hallinto-osaston osastopäällikön virkaan siirtäminen ja nykyisten osastopäälliköiden virkojen lakkauttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 194 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 195 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kahden tontin myyminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/7 ja 8) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 196 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennuksen hankehinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

HS:n kustannusarvio, alustava_25.11.2015

Liite 2

Hankesuunnitelman kustannusarvio 10.3.2014

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 197 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/3

Tontin varaaminen Espoon Pohjois-Tapiolasta YIT Rakennus Oy:lle ja Uudenmaan Seniorikodit Oy:lle (pdf) (html)

Liite 1

Varaushakemus

Liite 2

Liite 3

Leppävaarasopimus

Liite 4

Espoon kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen puoltava lausunto

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 198 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/4

Rakennuskiellon määrääminen Pasilan, Pohjois-Pasilan kortteleille 17097-17102 (nro 12388) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 199 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04