Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus
04 / 01.02.2016Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 84 Kaupunginjohtaja/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 85 Kaupunginjohtaja/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)


§ 86 Kaupunginjohtaja/1

V 17.2.2016, Eräiden vuoden 2015 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 87 Kaupunginjohtaja/2

V 17.2.2016, Vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2016 talousarvioon (pdf) (html)

Liite 1


§ 88 Kaupunginjohtaja/3

V 17.2.2016, Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Liite 7

Liite 8


§ 89 Sivistystoimi/1

V 17.2.2016, Suomenkielisen työväenopiston asiakaspalvelu- ja hallinto-osastojen yhdistäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 90 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

V 17.2.2016, Lauttasaaren erään puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12338, Isokaari 30, Päiväkoti Isokaari) (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Liite 6

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/2

V 17.2.2016, Vuokrausperusteet Rastilan asuntotontille (Vuosaari, Rastila, tontti 54001/2) (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Kaupunginjohtaja/3

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi vajaakuntoisten henkilöiden työllistämisestä PosiVireen kautta (pdf) (html)


§ 93 Kaupunginjohtaja/4

Uudenmaan maakuntavaltuuston varajäsenen valinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Kaupunginjohtaja/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 95 Kaupunginjohtaja/6

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 96 Rakennus- ja ympäristötoimi/1

Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia: Kruunusillat, viestintäpalvelut, kilpailutuksen periaatteet (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 97 Rakennus- ja ympäristötoimi/2

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 98 Sosiaali- ja terveystoimi/1

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasmaksujen periminen v. 2016 alkaen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 99 Sivistystoimi/1

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen valinta (pdf) (html)


§ 100 Sivistystoimi/2

Eron myöntäminen ja uuden varajäsenen valitseminen maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukuntaan (pdf) (html)

Liite 1

Jukka Wallinin eronpyyntö

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Sivistystoimi/3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 102 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi/1

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.05.12.2019 20:04